Menneskelighed

Vi vægter menneskelighed højt. At udvise forståelse, respekt og venlighed er med til at skabe nære og tillidsfulde relationer. Vi støtter hinanden - og beder om hjælp, når der er behov for det.

Det danner grundlag for tryghed og stabilitet i hverdagen.

Begejstring

Vi vælger bevidst at bringe glæde, engagement og taknemmelighed i spil i hverdagen. Det betyder, at vi anerkender både egne og andres styrker samt vigtigheden i at fejre succeser - store som små. Vi ser muligheder frem for begrænsninger - og tør gå nye veje.

Det skaber energi, arbejdsglæde og værdiskabende resultater.

Ærlighed

Vi omgås hinanden med åbenhed og anerkender vigtigheden af at behandle os selv og andre ordentligt. Vi er bevidste om, at vi alle er mennesker - og vi skal gøre os umage for at møde hinanden i øjenhøjde.

Det skaber et tillidsfuldt og troværdigt samarbejde i vores relationer.
previous arrow
next arrow
Slider

Nyheder

Forstas udfører alle former for anlægs- og entreprenørarbejde for kommuner, forsyningsselskaber, Vejdirektoratet , Banedanmark, Forsvaret og en lang række af øvrige tilfredse kunder.

Kloak, dræning, afvanding, knusning og grøfteoprensning, afretning af grusveje, hydrologi og etablering af bygværker er blot nogle af de anlægs og renoverings opgaver vi løser daglig.

Vedligeholdelseskontrakter for bl.a. Vejdirektoratet, Banedanmark, Forsvaret, ARRIVA, kommuner/forsyningsselskaber, Energinet og DSB, som indeholder renhold, grøn drift og pleje, rabatter, vinterbekæmpelse, skiltning, beplantning og en masse andet, er også et område hvor FORSTAS er virkelig stærke.

Vi udfører også en bred vifte af naturplejeopgaver, herunder vedligehold og genopretning af regnvandsbassiner, vedligehold og restaurering af vandløb, grødeskæring manuelt og maskinelt, bekæmpelse af bjørneklo, plantning, beskæring og pleje af træer.