Menneskelighed
Vi vægter menneskelighed højt. Vi udviser forståelse, respekt og venlighed og skaber nære og tillidsfulde relationer, som danner grundlag for tryghed og stabilitet i hverdagen.
Begejstring
Vi vælger bevidst at bringe glæde, engagement og taknemmelighed i spil i hverdagen. Vi anerkender vores egne, og andres, styrker og vigtigheden i at fejre succeser. Store som små. Vi ser på muligheder frem for begrænsninger og tør gå nye veje, fordi vi støtter hinanden og beder om hjælp, når der er behov for det.
Ærlighed
Vi omgås hinanden med åbenhed og ærlighed, og anerkender vigtigheden af at behandle os selv og andre ordentligt. Vi er bevidste om, at vi alle er mennesker, og vi skal gøre os umage for at møde hinanden i øjenhøjde.
Det skaber tillid, tryghed, og troværdighed.
previous arrow
next arrow
Slider

Nyheder

FORSTAS udfører alle former for anlægsarbejde og vedligeholdelse for kommuner, forsyningsselskaber, Vejdirektoratet , Banedanmark, Forsvaret og en lang række af øvrige tilfredse kunder.

Kloak, dræning, afvanding, knusning og grøfteoprensning, afretning af grusveje, hydrologi og etablering af bygværker er blot nogle af de anlægs og renoverings opgaver vi løser daglig.

Vedligeholdelseskontrakter for bl.a. Vejdirektoratet, Banedanmark, Forsvaret, ARRIVA, kommuner/forsyningsselskaber, Energinet og DSB, som indeholder renhold, grøn drift og pleje, rabatter, vinterbekæmpelse, skiltning, beplantning og en masse andet, er også et område hvor FORSTAS er virkelig stærke.

Vi udfører også en bred vifte af naturplejeopgaver, herunder vedligehold og genopretning af regnvandsbassiner, vedligehold og restaurering af vandløb, grødeskæring manuelt og maskinelt, bekæmpelse af bjørneklo, plantning, beskæring og pleje af træer.