Glæde
Vi vælger bevidst at bringe glæde, engagement og taknemmelighed i spil i hverdagen, og anerkender vigtigheden i at fejre succeser - store som små.
Tør gå nye veje
Vi ser på muligheder frem for begrænsninger og tør gå nye veje, fordi vi støtter hinanden og beder om hjælp, når der er behov for det.
Tillidsfulde relationer
Vi udviser forståelse, respekt og venlighed  - og skaber nære og tillidsfulde relationer, som danner grundlag for tryghed og stabilitet i hverdagen.
Åbenhed og ærlighed
Vi omgås hinanden med åbenhed og ærlighed, og anerkender vigtigheden af at behandle os selv og andre ordentligt.
Glæde
Vi vælger bevidst at bringe glæde, engagement og taknemmelighed i spil i hverdagen, og anerkender vigtigheden i at fejre succeser - store som små.
Forsyninger
Forstas har stor erfaring med drift, pleje og vedligehold.
Vi rykker hurtigt ud, når der opstår akutte behov.
Forstas tager hensyn til de områder vi arbejder med.
Vi håndtere opgaverne effektivt og fleksibelt.
Infrastruktur
Forstas hjælper med at hold Danmark på sporet.
Vi løser landsdækkende opgaver med lokalt kendskab.
Forstas holder Danmarks infrastruktur i gang.
Vi rykker hurtigt ud, når der opstår akutte behov.
Grønne områder
Vi anlægger og plejer grå og grønne arealer lokalt og nationalt. Forstas løser landsdækkende opgaver med lokalt kendskab. Med Forstas som partner har du en plan. Vi passer og vedligeholder dine udendørsarealer.
Menneskelighed
Vi vægter menneskelighed højt. Vi udviser forståelse, respekt og venlighed og skaber nære og tillidsfulde relationer, som danner grundlag for tryghed og stabilitet i hverdagen.
Begejstring
Vi vælger bevidst at bringe glæde, engagement og taknemmelighed i spil i hverdagen. Vi anerkender vores egne, og andres, styrker og vigtigheden i at fejre succeser. Store som små. Vi ser på muligheder frem for begrænsninger og tør gå nye veje, fordi vi støtter hinanden og beder om hjælp, når der er behov for det.
Slider

Forsyninger

Klimaforandringerne medfører stadigt hyppigere og kraftigere regnskyl, og betydningen af regnvandsbassiner til opsamlingen af vandmængderne stiger tilsvarende. Forstas har stor erfaring med drift, pleje og vedligehold af både bassiner og de grønne områder omkring dem.

Vand og spildevand

Klimaforandringerne medfører stadigt hyppigere og kraftigere regnskyl, og betydningen af regnvandsbassiner til opsamlingen af vandmængderne stiger tilsvarende. Forstas har stor erfaring med drift, pleje og vedligehold af både bassiner og de grønne områder omkring dem. Vi kan ligeledes hjælpe med tilstandsscreening af jeres bassiner med overflyvninger, opmåling og kortmateriale samt oprensning og etablering af bassiner.

Vi arbejder tæt sammen med forsyningsselskaber og kommuner i hele Danmark, og vi er en del af ENVI-drift. Det betyder, at vi har adgang til både oplysninger og dokumentation på anlæggene.

LÆS MERE

KONTAKT VORES AFDELINGER

JYLLAND FYN SJÆLLAND

El forsyning

Forstas er vandt til at håndtere pleje og vedligeholdelses opgaver som fordeler sig på flere adresser i landet eller i et specifikt område. Det kan være omkring master, stationer og lign.

Nogle siger man skal gøre det man er bedst til, derfor kan Forstas med vores agile organisation, håndtere opgaverne effektivt og fleksibelt hvor I ikke skal brug ressourcer på at observere jeres leverandørs aktiviteter.

LÆS MERE

KONTAKT VORES AFDELINGER

JYLLAND FYN SJÆLLAND

Varmeforsyning

Solcelleanlæg skyder frem flere steder. Ligeledes optimere og udbygges eksisterende traditionelle anlæg i stor stil. Forstas er vandt til at håndtere pleje og vedligeholdelses opgaver som fordeler sig på flere adresser i landet eller i et specifikt områder.

Vores dygtige medarbejdere og moderne maskinpark løser opgaven forsigtigt og med hensyntagen til det område vi arbejder ved. Ligeledes kan vi hjælpe jer med jordarbejdet og øvrige specialopgaver.

LÆS MERE

KONTAKT VORES AFDELINGER

JYLLAND FYN SJÆLLAND

Afspil video