Rydning langs jernbanen

Forstas er fuld i gang med de indledende arbejder til Banedanmarks elektrificeringsprojekt mellem Aarhus-Langå. Opgaven omfatter både manuel skovning og nedskæring samt maskinel rydning og knusning på skråninger og dæmninger.

Banedanmark skal i de kommende år elektrificere den 145 kilomenter lange dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Aarhus-Lindholm. Der skal opsættes ca. ni meter høje master langs banen, og banen skal udstyres med kørestrømsledninger over sporene.

Inden arbejdet med selve elektrificeringen kan igangsættes, er der en række forberedende arbejder, som skal udføres. For at gøre plads til kørestrømsledningerne er det nødvendigt at have en vis frihøjde, hvilket blandt andet kræver rydning af bevoksning mellem Aarhus-Langå.

Rydningsarbejdet blev opstartet i uge 11 og forventes afsluttet i uge 35, 2020.