Renhold, Odsherred Kommune

FORSTAS har vundet renhold inkl. graffiti i Odsherred Kommune.Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende:

 • Fejning og renhold af befæstede arealer
 • Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer
 • Renhold og tømning af affaldskurve
 • Renhold af tavler
 • Renhold af kantpæle
 • Fjernelse af graffiti
 • Strande – tang og handicaprampe
 • Afmærkningsmateriel

Formålet med renhold af vejene, stierne, pladserne, grønne områder og udstyr er:

 • at trafiksikkerheden opretholdes
 • at det ønskede kvalitetsniveau fastholdes
 • at det ønskede æstetiske niveau holdes
 • at de investerede ressourcer optimeres

Entrepriserne opstarter 1/12-2018 og kontrakten er gældende til 30/9-2022 (4 driftsår), med option på forlængelse i 2 x 1 år