DEN, DER GÅR
I DE ANDRES
FODSPOR, KOMMER
ALDRIG FORAN
FORSTAS LØSER LANDSDÆKKENDE OPGAVER MED ET LOKALT KENDSKAB
FORSTAS
HJÆLPER MED AT
HOLDE DANMARK
PÅ SPORET
VI ANLÆGGER
OG PLEJER GRÅ
OG GRØNNE
AREALER LOKALT
OG NATIONALT
Slider

Renhold, Odsherred Kommune

FORSTAS har vundet renhold inkl. graffiti i Odsherred Kommune.Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende:

 • Fejning og renhold af befæstede arealer
 • Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer
 • Renhold og tømning af affaldskurve
 • Renhold af tavler
 • Renhold af kantpæle
 • Fjernelse af graffiti
 • Strande – tang og handicaprampe
 • Afmærkningsmateriel

Formålet med renhold af vejene, stierne, pladserne, grønne områder og udstyr er:

 • at trafiksikkerheden opretholdes
 • at det ønskede kvalitetsniveau fastholdes
 • at det ønskede æstetiske niveau holdes
 • at de investerede ressourcer optimeres

Entrepriserne opstarter 1/12-2018 og kontrakten er gældende til 30/9-2022 (4 driftsår), med option på forlængelse i 2 x 1 år