Forstas har, i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, udarbejdet en eksamensopgave til både internationale og danske studerende på Markedsføringsøkonom-uddannelsen. Baggrunden er at de studerende skal arbejde praksisnært med salg, afdækning af markeder og vurdering af økonomisk potentiale.

Der skal arbejde med to fremtidige markeder, som vi forventer vil opleve vækst og udvikling. De studerende skal udarbejde en markedsanalyse, samt vurdere på økonomisk potentiale for hver af de to markeder. Hertil skal der udarbejdes en plan for marketing, med baggrund i strategien og markedsanalysen.

Onsdag d. 1 maj præsenterede Forstas’ salgschef Emil Utoft opgaven for 50 international studerede og efterfølgende for 200 danske studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Vi glæder os til se de løsninger der kommer fra de studerende og få deres vurdering af forløbet.

Stor tak til Erhvervsakademi Aarhus for muligheden til at bidrage, og ligeledes en stor tak til de studerende for at tage opgaven til sig – både på Engelsk og Dansk.