Grøn pleje m.v. i Aarhus Kommune

FORSTAS har vundet delaftale 1 , 2 og 3 på udførelsen af grøn pleje, vintertjeneste og enkelte viceværtopgaver på en række adresser i Aarhus Kommune.

Opgaven omfatter udendørsarealer ved skoler, sfo’er, klubber, institutioner på dagtilbudsområdet, administrationsbygninger, samt enkelte bocentre m.v.

Standardopgaver omfatter årlig, rutinemæssig pleje af græsarealer, hække og buske, bede, belægninger, tekniske anlæg og udstyr, renholdelse mv. samt vintertjeneste på udendørs idrætsanlæg beliggende under hver af delaftalerne.

Kontraktperioden omfatter perioden 15. april 2019 til og med 14.  april 2023, med mulighed for at forlænge 3 gange á op til 12 måneder