DEN, DER GÅR
I DE ANDRES
FODSPOR, KOMMER
ALDRIG FORAN
FORSTAS LØSER LANDSDÆKKENDE OPGAVER MED ET LOKALT KENDSKAB
FORSTAS
HJÆLPER MED AT
HOLDE DANMARK
PÅ SPORET
VI ANLÆGGER
OG PLEJER GRÅ
OG GRØNNE
AREALER LOKALT
OG NATIONALT
Slider

Grøn vedligehold ved banen

FORSTAS har vundet endnu en kontrakt for Banedanmark, som består af en række forskellige opgaver i zonen fra yderste skinne og ud til naboskel.

Opgaven omfatter hovedsagelig rydning, skovning, beskæring, sprøjtning og funktionseftersyn.

Kontrakten omhandler forstlige aktiviteter, der skal sikre:

 • Togdriftens regularitet og sikkerhed
 • Gode oversigtforhold ved krydsende vej og bane
 • Vedligeholdt profil omkring anlæg og langs naboareal
 • Stabile og sunde bevoksninger
 • Bekæmpelse af uønsket vegetation i stationsspor
 • Bekæmpelse af uønskede plantearter
 • Ryddelighed omkring og tilgængelighed til infrastrukturen
 • Funktionsdygtigt afvandingsanlæg
 • Landskabsæstetik og plejede arealer

FORSTAS skal endvidere levere de nødvendige SR-arbejdsledere til at lede og udføre disse arbejder, så de foregår i overensstemmelse med jernbanesikkerhedsreglerne.

Følgende jernbanestrækninger er omfattet af kontrakten:

 • 21 (Odense) – Svendborg
 • 22 (Nyborg) – Fredericia
 • 23 (Fredericia) – (Skanderborg)
 • 26 (Fredericia) – Padborg
 • 28 Søndeborg – (Tinglev)
 • 29 (Lunderskov) – Esbjerg
 • 30 (Bramming) – Tønder Grænse
 • 31 (Esbjerg) – (Skjern)
 • 33 (Herning) – (Vejle)

Driften starter d. 1. april 2019. Driftsperioden har en varighed på 4 år, eksklusiv mobiliserings-fase, og løber indtil d. 31. marts 2023, d.v.s. 4 fulde udførelses-perioder. Der er option på, at Banedanmark kan forlænge Delkontrakten med yderligere to gange 12 måneder.