Grøn vedligehold ved banen

Forstas har vundet endnu en kontrakt for Banedanmark, som består af en række forskellige opgaver i zonen fra yderste skinne og ud til naboskel.

Opgaven omfatter hovedsagelig rydning, skovning, beskæring, sprøjtning og funktionseftersyn.

Kontrakten omhandler forstlige aktiviteter, der skal sikre:

 • Togdriftens regularitet og sikkerhed
 • Gode oversigtforhold ved krydsende vej og bane
 • Vedligeholdt profil omkring anlæg og langs naboareal
 • Stabile og sunde bevoksninger
 • Bekæmpelse af uønsket vegetation i stationsspor
 • Bekæmpelse af uønskede plantearter
 • Ryddelighed omkring og tilgængelighed til infrastrukturen
 • Funktionsdygtigt afvandingsanlæg
 • Landskabsæstetik og plejede arealer

Forstas skal endvidere levere de nødvendige SR-arbejdsledere til at lede og udføre disse arbejder, så de foregår i overensstemmelse med jernbanesikkerhedsreglerne.

Følgende jernbanestrækninger er omfattet af kontrakten:

 • 21 (Odense) – Svendborg
 • 22 (Nyborg) – Fredericia
 • 23 (Fredericia) – (Skanderborg)
 • 26 (Fredericia) – Padborg
 • 28 Søndeborg – (Tinglev)
 • 29 (Lunderskov) – Esbjerg
 • 30 (Bramming) – Tønder Grænse
 • 31 (Esbjerg) – (Skjern)
 • 33 (Herning) – (Vejle)

Driften starter d. 1. april 2019. Driftsperioden har en varighed på 4 år, eksklusiv mobiliserings-fase, og løber indtil d. 31. marts 2023, d.v.s. 4 fulde udførelses-perioder. Der er option på, at Banedanmark kan forlænge Delkontrakten med yderligere to gange 12 måneder.