Grøn pleje og vintertjeneste

Forstas har vundet pleje af grønne områder samt vintertjeneste på 10 afdelinger i Aalborg SØ under Alabu Bolig.

Pleje af grønne områder omfatter ydelser på ca. 45.000 m² græs, ca. 25.000 m² belægning, ca. 9.000 m² beplantning, ca. 2.500 lbm hæk og ca 225 solitære træer.

Vintertjeneste omfatter beredskabsvagt, glatførebekæmpelse samt snerydning på ca. 22.000 m².

Kontrakten træder i kraft den 1. november 2019 og løber frem til og med 31. oktober 2022, med mulighed for at forlænge i 2 gange 1 år.