DEN, DER GÅR
I DE ANDRES
FODSPOR, KOMMER
ALDRIG FORAN
FORSTAS LØSER LANDSDÆKKENDE OPGAVER MED ET LOKALT KENDSKAB
FORSTAS
HJÆLPER MED AT
HOLDE DANMARK
PÅ SPORET
VI ANLÆGGER
OG PLEJER GRÅ
OG GRØNNE
AREALER LOKALT
OG NATIONALT
Slider

Drift, Odsherred Kommune

FORSTAS har vundet drift og vedligehold af grønne områder og belægninger i Odsherred Kommune.

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende:

  • Gartnerisk pleje og vedligeholdelse af græsarealer og beplantninger i grønne områder
  • Renhold og affaldsopsamling i grønne områder, vejrabatter og grøfter
  • Rabatklipning langs stier og veje
  • Bjørneklobekæmpelse
  • Opretning af mindre belægningsopgaver (kantsten, rendesten og fortovsbelæg-ninger) i hele Odsherred Kommune
  • Reparation og vedligehold af grusveje og -stier i hele Odsherred Kommune
  • Bestillingsopgaver i grønne områder

Entrepriserne opstarter 1/1-2019 og kontrakten er gældende til 31/12-2022 (4 driftsår), med option på forlængelse i 2 x 1 år