Drift, Odsherred Kommune

FORSTAS har vundet drift og vedligehold af grønne områder og belægninger i Odsherred Kommune.

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende:

  • Gartnerisk pleje og vedligeholdelse af græsarealer og beplantninger i grønne områder
  • Renhold og affaldsopsamling i grønne områder, vejrabatter og grøfter
  • Rabatklipning langs stier og veje
  • Bjørneklobekæmpelse
  • Opretning af mindre belægningsopgaver (kantsten, rendesten og fortovsbelæg-ninger) i hele Odsherred Kommune
  • Reparation og vedligehold af grusveje og -stier i hele Odsherred Kommune
  • Bestillingsopgaver i grønne områder

Entrepriserne opstarter 1/1-2019 og kontrakten er gældende til 31/12-2022 (4 driftsår), med option på forlængelse i 2 x 1 år