Graffitibekæmpelse i KBH

FORSTAS og København kommune har indgået aftale om graffitirenhold af Københavns Kommunes bygninger og byudstyr i København Nord (delaftale 1), som dækker over bydelene Vanløse, Østerbro, Bispebjerg og Brønshøj-Husum. Kontrakten indeholder:

  • Graffitibekæmpelse på bygningsstrukturer
  • Graffitibekæmpelse på byudstyr
  • Graffitibekæmpelse på el-førende byudstyr
  • Graffitibekæmpelse som bestillingsarbejder (optioner)

Ydelsen omfatter afrensning af graffiti såvel som afrensning og nedtagning af klistermærker og plakater på de af kontrakten omfattede elementer. Det forventes at eventuelle antigraffiti-behandlinger genoprettes efter endt afrensning samt, at graffiti på malede træskure og lignende overmales.

Graffitibekæmpelsen udføres på offentligt tilgængelige arealer såvel som indre gårdarealer København Nord. Abonnementet dækker graffiti op til 3 meters højde over naturligt terræn.

Aftalen løber i 24 måneder, og kan forlænges med op til 2 gange 12 måneder.

 

Læs også: https://forstas.dk/nws/graffitiafrensning-og-forebyggelse/