Aftale med Aalborg Havn

Aalborg Havn har indgået partnerskabs- og driftsaftale med Forstas, som omfatter service, drift og vedligehold af infrastruktur og havnearealer.

Aftalen gælder fra nytår 2020 til udgangen af 2025 og omhandler alt fra faste vedligeholdelsesopgaver på både infrastruktur og arealer til bestillingsopgaver i forbindelse med anløb. Aftalen indebærer desuden, at Aalborg Havns nuværende drift- og serviceafdeling bestående af ti medarbejdere virksomhedsoverdrages til Forstas.

Aftalen indebærer også at Forstas har forpligtiget sig til at etablere sig på Aalborg havn. Forstas etablerer sig derfor per 1. januar 2020 på Aalborg Havn, som bliver arbejdssted for 25-30 medarbejdere inklusiv de 10 medarbejdere fra Aalborg Havns eksisterende drifts- og serviceafdeling.

Adm. direktør i Aalborg Havn, Claus Holstein udtaler: “Vi er meget tilfredse med den nye aftale, som vi har en klar forventning om, kommer til at styrke driften på havnen. I dag har vi på grund af havneloven nogle udfordringer både i forhold til kapacitet i perioder med spidsbelastning og ikke mindst også i forhold til at udnytte afdelingens omkostningstunge maskiner optimalt. Ved at privatisere driftsafdelingen undgår vi de udfordringer til gavn for både effektiviteten, økonomien og fleksibiliteten, mens vi samtidig tilfører driften nye kompetencer, som Forstas i kraft af sin størrelse og erfaring har inhouse.”

Forstas har, de seneste år, været ansvarlige for vedligehold af Aalborg Havns jernbanespor og går desuden til opgaven med stor erfaring fra andre store vedligeholdelseskontrakter for blandt andre Vejdirektoratet, Banedanmark, Forsvaret, ARRIVA og DSB.

“Vi har i forvejen haft et rigtig godt samarbejde med Aalborg Havn, og da muligheden for at indgå en partnerskabs- og driftsaftale opstod, var der mange ting, der talte for at slå til. Blandt andet ser vi store perspektiver i at få lov til at udvikle og løfte driften på havnen, og samtidig har muligheden for at etablere os på havnen også vægtet højt”, siger Flemming Kjeldgaard Larsen, direktør i Forstas.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Afdelingschef Martin Bertelsen, Forstas på mobil 9153 2248 eller e-mail mb@forstas.dk 

Læs desuden pressemeddelelsen på: https://aalborghavn.dk/nyheder-(1)/aalborg-havn-indgaar-partnerskabs-og-driftsaftale-.aspx samt  https://www.tv2nord.dk/artikel/aalborg-havn-indgaar-driftsaftale-med-forstas