Solrød Kommune har netop underskrevet en kontrakt med FORSTAS, som har vundet udbuddet på vej- og parkområdet. 

Løsningerne til forskønnelse af de tre konkrete projekter samt Muligheden for en klippekortsordning har vægtet højt i valget af den fremtidige samarbejdspartner, og her slog Forstas A/S tydeligt ud med høj kvalitet i opgaveløsningerne.

Kontrakten mellem Solrød Kommune og Forstas A/S løber i 5 år med mulighed for en yderligere forlængelse på 3 år.

”Vi glæder os til at samarbejde med Forstas A/S og har stor tiltro til, at de vil løfte opgaven rigtig godt. Forstas A/S drifter i forvejen vej- og parkområdet i andre kommuner og hos staten, så vi er rolige omkring skiftet og glæder os til at stifte bekendtskab med Forstas A/S,” siger borgmester Niels Hörup

Læs mere på: https://lnkd.in/gS-NV_E og
https://sn.dk/Sydkysten/Forstas-skal-passe-veje-og-groenne-omraader/artikel/757888