Frihed og ansvar

"Der er ingen tvivl om, at det er udfordrende at være ansat i Forstas. Med store frihedsgrader følger også et stort ansvar. Men jeg tror på, at det er det der tiltrækker de absolut bedste medarbejdere." -  Thomas Sørensen

Glæde

Vi vælger bevidst at bringe glæde, engagement og taknemmelighed i spil i hverdagen, og anerkender vigtigheden i at fejre succeser - store som små.

Vi passer på hinanden

Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar  –  det sikrer sikkerhed, sundhed og god trivsel for alle. Det øger også effektiviteten, fastholder medarbejdere og sikrer glade kunder.

Værdifulde medarbejdere

Alle medarbejdere er værdifulde. De bidrager nemlig til vores formål, om at skabe værdi  -  for Forstas, kollegaer, kunder og samarbejdspartnere.

Tillidsfulde relationer

Vi udviser forståelse, respekt og venlighed  - og skaber nære og tillidsfulde relationer, som danner grundlag for tryghed og stabilitet i hverdagen.

Åbenhed og ærlighed

Vi omgås hinanden med åbenhed og ærlighed, og anerkender vigtigheden af at behandle os selv og andre ordentligt.

Mødes i øjenhøjde

Vi gør os umage for at møde hinanden i øjenhøjde. Det skaber tillid, tryghed, og troværdighed.
previous arrow
next arrow
Slider

 

Om Forstas

Forstas er en entreprenør- og anlægsgartnervirksomhed – med faglig bredde og specialviden på området. Vi vil være den samarbejdspartner, som skaber størst værdi hos vores kunder – derfor passer vi godt på vores medarbejdere.

Som medarbejder vil du opleve en stor grad af frihed og medbestemmelse i hverdagen. Vores afdelinger har en flad struktur, hvor alle specialister har selvstændig beslutningskompetence. Den effektive struktur er en forudsætning for, at vi kan være handlekraftige og give både vores kunder og medarbejdere det de forventer – og gerne mere til.

Vi har et stærkt sammenhold og et godt fællesskab på tværs af afdelinger. Vi fokuserer på at det skal være sjovt at gå på arbejde og ikke mindst med mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt.