DEN, DER GÅR
I DE ANDRES
FODSPOR, KOMMER
ALDRIG FORAN
FORSTAS LØSER LANDSDÆKKENDE OPGAVER MED ET LOKALT KENDSKAB
FORSTAS
HJÆLPER MED AT
HOLDE DANMARK
PÅ SPORET
VI ANLÆGGER
OG PLEJER GRÅ
OG GRØNNE
AREALER LOKALT
OG NATIONALT
Slider

Lufthavne

Når du skal anlægge nye arealer, både grå og grønne, er det vigtigt, at du har en erfaren rådgiver og sparringspartner, der forstår at lytte. Forstas har årtiers erfaring i både anlæg og pleje af arealer omkring både bygninger, veje, jernbaner og forsyningsanlæg. Du har som regel en idé om, hvordan du gerne vil have dine arealer til at fremstå. Vi har overblik over helheden og øje for detaljen, og vi forstår at lytte til dine ønsker.

Forstas dækker hele landet, og derfor er vi også stærke på logistik. Når vi sender vores professionelle landmålere, anlægsgartnere, skov- og naturteknikere, kloakmestre, brolæggere og andre specialister ud på en opgave, sørger vi så vidt muligt for, at de er fuldt udrustede til også at håndtere de uforudsete opgaver, der måtte opstå undervejs. Vores landmålere sørger for, at det, vi anlægger, altid bliver afsat rigtigt, så du hele tiden har opdateret kortmateriale og retvisende mængdeangivelser for dine anlæg.

Vi er også stærke på intern kommunikation, og det kommer dig til gode som kunde. Vores specialister og afdelinger er gode til at rådgive og hjælpe hinanden for at sikre dig de optimale løsninger.

Vores specialisters faglige stolthed og erfaring gør, at det, vi anlægger, er skabt til at holde. Det gælder også, når vi rådgiver dig omkring valg af materialer, beplantning osv. Ofte er det os og vores kolleger i Forstas, der også står for den efterfølgende pleje og vedligeholdelse af anlæggene, og det giver dig en ekstra tryghed for, at både anlæg og arbejde er i orden.

Referencer

Vedligeholdelseskontrakt med Vejdirektoratet i Hovedstadsområdet på en 5-årig kontrakt.

Opgaven omfatter:

Renhold:
• Renhold af befæstede og ubefæstede arealer
• Ukrudtsbekæmpelse på belægninger
• Renhold af udstyr
• Fejning af stier og kørebaner
• Toilet rengøring på rastepladser

Skilte:
• Tilsyn og rapportering 
• Renhold af skilte
• Udskiftning af skilte og standere
• Opretning af skilte og standere
• Kantpæle, udskiftning og vedligehold

Afvanding:
• Grøfter
• Underføringer
• Dræn
• Brønde
• Slamsugning/spuling

Beplantning:
• Manuel og maskinel beskæring
• Beskæring for frirumsprofil og oversigtsarealer
• Pleje af beplantning
• Nyetablering af beplantning
• Knusning af beplantning i grøfter 
• Pleje og opgradering af regnvandsbassiner

Afmærkning:
• Ansøge om rådighedstilladelser og afspærringsplaner
• Dialog med kunde og eksterne omkring ansvar og myndighedsforhold 
• Udføre afmærknings opgaver for egne opgaver samt for øvrige aktører 
• Planlægge egne skiltevogne og TMA til opgaver
• Opstille afmærkningsudstyr på tilkalds opgaver

Hegn/Autoværn:
• Reparation og nyopsætning
• Tilsyn

Forstas A/S har udført følgende opgaver for Banedanmark:

 • Sporombygninger / skinneudveksling
 • Sporombygning Hjørring, spor 13 & 15
 • Svelleudveksling på Padborg station, Fredericia Station, Belvedere Kbh., Vesterport Station
 • Svejsevedligehold af spor & sporskifter
 • Afvandingsopgaver / Drænopgaver
 • Bygning af perron / belysning på Langeskov Station
 • Pletvise sporjusteringer
 • Krabbemålinger af sporets beliggenhed
 • Fagtilsynsopgaver indenfor sporteknik / svejstekniske opgaver

Forstas A/S har udført følgende opgaver for Århus Letbane:

 • Fagtilsynsopgaver indenfor sporteknik / svejstekniske opgaver

Forstas A/S har udført følgende opgaver for Nordjyske jernbaner:

 • Fagtilsynsopgaver indenfor sporteknik / svejstekniske opgaver
 • Svejsevedligehold af spor & sporskifter
 • Forstas A/S har udført følgende opgaver for Lokaltog Sjælland:
 • Udveksling af sporskæring på Kagerup Station i Kagerup
 • Sporskiftevedligeholdelsesgennemgang på spor & sporskifter

Forstas A/S har udført følgende opgaver for Århus Havn:

 • Udveksling af sporskifter på Sydhavnen I Århus
 • Strækningsvedligehold  på  Århus Havn

Forstas A/S har udført følgende opgaver for Ålborg Havn:

 • Krabbemålinger af sporets beliggenhed
 • Renovering af overkørsler
 • Sporombygning af spor