DEN, DER GÅR
I DE ANDRES
FODSPOR, KOMMER
ALDRIG FORAN
FORSTAS LØSER LANDSDÆKKENDE OPGAVER MED ET LOKALT KENDSKAB
FORSTAS
HJÆLPER MED AT
HOLDE DANMARK
PÅ SPORET
VI ANLÆGGER
OG PLEJER GRÅ
OG GRØNNE
AREALER LOKALT
OG NATIONALT
Slider

Jernbaner

Hos Forstas er vi stolte over at hjælpe Banedanmark og andre operatører på det danske jernbanenet med at holde togtrafikken godt og sikkert kørende. Vi ser det som vores opgave at bidrage hurtigt, effektivt og kompetent til jernbanesikkerheden overalt i Danmark, og til at togene kan køre til tiden. Vi udfører både bygning, justering og vedligehold af spor og sporskifter på det danske jernbanenet. Vores specialister i nyanlæg og renovering af perroner udfører alt fra bærelag til belægning og belysning. 

Vi sikrer ligeledes at grøfter, dræn og stenkister er vedligeholdt. Det er afgørende for jernbanesikkerheden, at vandet kan ledes væk fra områderne langs banelegemet og fra stationer og perroner. Forstas udfører alle opgaver omkring afvanding efter gældende banenormer. På den måde hjælper vi med at grøfter, dræn og stenkister er vedligeholdte og i god stand, så vandet bliver ledt væk og derhen, hvor det er meningen. Vores erfarne specialister kan også etablere alle former for nye dræn selv under de mest vanskelige forhold.

Løbende vedligehold og hurtig udrykning 

Udover tilsyn, løbende vedligehold og arbejde på både spor og perroner i hele Danmark rykker vi også hurtigt ud, når der opstår akutte behov for reparationer og andet, eksempelvis ved dæmningsskred – og vi kører ikke, før togene kører igen.

Løbende opdatering af viden og kompetencer

I alle de opgaver, vi løser, har vi fuld fokus på KMA (Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø). Forstas’ specialister inden for både sporbygning, svejsning og andre baneopgaver er alle uddannede i Banedanmark eller på ligestillede, godkendte kurser i udlandet, og vi deltager løbende i dialogmøder og workshops inden for de forskellige fag og stabsfunktioner for at sikre, at vores viden og kompetencer altid er opdaterede. Til højre kan du se flere af vores referencer.

Referencer

KLIK OG LÆS MERE HERUNDER