Grønne områder

Vi anlægger og plejer grå og grønne arealer lokalt og nationalt. Forstas løser landsdækkende opgaver med lokalt kendskab. Med Forstas som partner har du en plan. Vi passer og vedligeholder dine udendørsarealer.
Slider

Grønne områder

Med Forstas som grøn partner har du en plan! En plejeplan, som vores specialister lægger sammen med dig for at sikre, at dine grønne arealer altid fremstår præcis, som du ønsker! Vi rådgiver om og plejer både græs, hæk, pur, buske, træer, skov og befæstede arealer.

Alsidige og professionelle

Vores alsidige og professionelle anlægsgartnere, skov- og naturteknikere, green keepers, brolæggere og andre specialister har både erfaringen, kompetencerne og udstyret til at løse såvel almindelige som specielle og pludseligt opståede plejeopgaver.

Frihed avler ansvar

Hos Forstas arbejder vi med en stor grad af frihed, og det kommer dig til gode. Ofte spotter de uforudsete småopgaver som knækkede grene, løse fliser eller andet, når de alligevel er hos dig. Selvom deres opgave måske blot var at klippe hækken eller beskære buskene, så kører de ikke hjem, før helhedsindtrykket er i orden.

Offentlige arealer

Forstas dækker hele landet og arbejder i offentlige arealer for mange af landets kommuner.

Vi er vant til at udføre komplicerede opgaver i det offentlige rum, hvor de samtidigt benyttes af borger. Derfor gør Forstas en ære i at være hurtigt og effektiv i udførslen, så vi er til mindst mulig gene for offentligheden.

Dette forsøger vi hele tiden at styrke ved at have en moderne og optimeret maskinpark, samt ved at tilgå opgaven med inddragelse udførende medarbejder tidligt i processen.

Offentlige institutioner

Arealerne udadtil siger noget om tankegangen indadtil. Det vil vi hvert fald vove at påstå. Ligeledes er det medvirkende til brugerens oplevelse af stedet, hvis velkomstarealerne fremstår inspirerende. Det kan være ved plejehjem, sygehuse, skoler eller lignende. Uanset sted eller type, har det betydning af arealerne fremstår vedligeholdt og præsentable.

Vi ønsker at løse opgaven, så jeres forventninger efterleves. Dette forsøger vi hele tiden at styrke ved at have en tæt dialog i kontraktperioden, hvor der er kort afstand imellem jer som bestiller og os som udførende.

Erhverv

Husker du Meyer fra Huset på Christianshavn? Han har ikke levet forgæves. Forstas’ specialister varetager ejendomsservice for boligselskaber og erhvervsvirksomheder med mindst lige så stor nidkærhed og faglig ekspertise som “den lille mand med kosten”.

Vi passer, plejer, vedligeholder og beskytter dine bygninger og udenomsarealer med det nyeste udstyr og med så miljøvenlige metoder som overhovedet muligt.

Kontakt os og hør mere om hvordan vi kan hjælpe.

Afspil video
Afspil video