DEN, DER GÅR
I DE ANDRES
FODSPOR, KOMMER
ALDRIG FORAN
FORSTAS LØSER LANDSDÆKKENDE OPGAVER MED ET LOKALT KENDSKAB
FORSTAS
HJÆLPER MED AT
HOLDE DANMARK
PÅ SPORET
VI ANLÆGGER
OG PLEJER GRÅ
OG GRØNNE
AREALER LOKALT
OG NATIONALT
Slider

Forsyninger

Klimaforandringerne medfører stadigt hyppigere og kraftigere regnskyl, og betydningen af regnvandsbassiner til opsamlingen af vandmængderne stiger tilsvarende. Forstas har stor erfaring med drift, pleje og vedligehold af både bassiner og de grønne områder omkring dem.

Vand og spildevand

Klimaforandringerne medfører stadigt hyppigere og kraftigere regnskyl, og betydningen af regnvandsbassiner til opsamlingen af vandmængderne stiger tilsvarende. Forstas har stor erfaring med drift, pleje og vedligehold af både bassiner og de grønne områder omkring dem. Vi kan ligeledes hjælpe med tilstandsscreening af jeres bassiner med overflyvninger, opmåling og kortmateriale samt oprensning og etablering af bassiner.

Vi arbejder tæt sammen med forsyningsselskaber og kommuner i hele Danmark, og vi er en del af ENVI-drift. Det betyder, at vi har adgang til både oplysninger og dokumentation på anlæggene.

El forsyning

Forstas er vandt til at håndtere pleje og vedligeholdelses opgaver som fordeler sig på flere adresser i landet eller i et specifikt område. Det kan være omkring master, stationer og lign.

Nogle siger man skal gøre det man er bedst til, derfor kan Forstas med vores agile organisation, håndtere opgaverne effektivt og fleksibelt hvor I ikke skal brug ressourcer på at observere jeres leverandørs aktiviteter.

Varmeforsyning

Solcelleanlæg skyder frem flere steder. Ligeledes optimere og udbygges eksisterende traditionelle anlæg i stor stil. Forstas er vandt til at håndtere pleje og vedligeholdelses opgaver som fordeler sig på flere adresser i landet eller i et specifikt områder.

Vores dygtige medarbejdere og moderne maskinpark løser opgaven forsigtigt og med hensyntagen til det område vi arbejder ved. Ligeledes kan vi hjælpe jer med jordarbejdet og øvrige specialopgaver.  

 

Afspil video