Glæde
Vi vælger bevidst at bringe glæde, engagement og taknemmelighed i spil i hverdagen, og anerkender vigtigheden i at fejre succeser - store som små.
Tør gå nye veje
Vi ser på muligheder frem for begrænsninger og tør gå nye veje, fordi vi støtter hinanden og beder om hjælp, når der er behov for det.
Tillidsfulde relationer
Vi udviser forståelse, respekt og venlighed  - og skaber nære og tillidsfulde relationer, som danner grundlag for tryghed og stabilitet i hverdagen.
Åbenhed og ærlighed
Vi omgås hinanden med åbenhed og ærlighed, og anerkender vigtigheden af at behandle os selv og andre ordentligt.
Glæde
Vi vælger bevidst at bringe glæde, engagement og taknemmelighed i spil i hverdagen, og anerkender vigtigheden i at fejre succeser - store som små.
previous arrow
next arrow
Slider

Arbejsmiljø

Vi mener at et godt arbejdsmiljø sikrer god trivsel og effektivitet, og det fastholder medarbejdere og sikrer glade kunder. Forstas er ISO45001 arbejdsmiljøcertificeret – et bevis på at vi tager arbejdsmiljøet seriøst samt at det er sat i system.

Sikkerhed og sundhed – et fælles ansvar

Hos Forstas har vi fokus på sikkerhed og sundhed ved både planlægning og gennemførsel af de daglige opgaver.

Vi indsamler og evaluerer løbende relevante data som baggrund for forebyggelse af skader og arbejdsrelaterede sygdomme. Det kræver klare målsætninger og effektive værktøjer – og det har vi.

For at sikre at systemet også kan anvendes af den udførende medarbejder i praksis, har vi udviklet en mobil platform, hvor alle medarbejdere, blot de har deres mobiltelefon, er sikret svar på ethvert arbejdsmiljømæssigt spørgsmål. Vi kalder løsningen KMA WEB.

Ser muligheder – ikke begrænsninger

Mangfoldighed er for os en styrke og et bidrag til kompetencer. Hos os betragter vi fx ikke manglende læsevanskeligheder som et problem. Vi ser muligheder i den enkelte medarbejder.

Video-instruktioner

Forstas video-kanal indeholder alt fra instruktioner i beredskab, eftersyn af materiel og meget andet.

Se intro

Trivsel

Der er også fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder håndtering af stress, konflikter, mobning, krænkelser og vold.

Traumatiske hændelser skal håndteres rigtigt og hurtigst muligt, for ikke at give varig psykisk skade.

Vi mener at hvis medarbejdere ved hvordan de skal forholde sig, hvis der sker noget kan ruste dem til at begrænse eller måske endda forhindre ulykker m.v.

Arbejdsmiljø sat i system

Forstas er certificeret og det betyder at arbejdsmiljøet er sat i system efter ISO45001 standarden.

Fokuseret opgaveløsning

Forstas ISO system, danner rammen for ledelse og opgaveløsning.

Herudover danner systemet grundlag for vedvarende forbedring og udvikling – gennem ejerskab, lederskab, engagement og inddragelse.

Der er udarbejdet et samlet planlægnings- og styringsværktøj ’FOKUSERET OPGAVELØSNING’ som er et værktøj der holder der fokus på alt fra: Granskning & planlægning, Implementering & udførelse, Præstationsevaluering (overvågning, tilsyn, kontrol m.v.), Forbedring & udvikling

Værktøjet definerer ’hvem, gør hvad, hvorfor, hvornår og hvordan’ – og indeholder links til relevant krav, normer, standarder, vejledninger, tjeklister og andre hjælpeværktøjer, som er nødvendige for at løse opgaven.

Ledet af styrende principper

Vi er ledet af styrende principper, som danner grundlag for hvordan vi løser opgaver. Politikken danner rammen for arbejdsmiljø. 

Se arbejdsmiljøpolitik