Vi passer på hinanden

Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar  –  det sikrer sikkerhed, sundhed og god trivsel for alle. Det øger også effektiviteten, fastholder medarbejdere og sikrer glade kunder.

Værdifulde medarbejdere

Alle medarbejdere er værdifulde. De bidrager nemlig til vores formål, om at skabe værdi  -  for Forstas, kollegaer, kunder og samarbejdspartnere.

Åbenhed og ærlighed

Vi omgås hinanden med åbenhed og ærlighed, og anerkender vigtigheden af at behandle os selv og andre ordentligt.
previous arrow
next arrow
Slider

Arbejdsmiljø

Vi mener at et godt arbejdsmiljø sikrer god trivsel og effektivitet, det fastholder medarbejdere og sikrer glade kunder. Forstas er certificeret i ISO45001 Arbejdsmiljø og DS21001 Jernbanesikkerhed – et bevis på at vi tager arbejdsmiljøet seriøst samt at sikkerhed, sundhed og trivsel er sat i system.

Sikkerhed og sundhed – et fælles ansvar

Hos Forstas har vi fokus på sikkerhed og sundhed ved både planlægning og gennemførsel af de daglige opgaver.

Vi indsamler og evaluerer løbende relevante data som baggrund for forebyggelse af skader og arbejdsrelaterede sygdomme. Det kræver klare målsætninger og effektive værktøjer – og det har vi.

Hos Forstas er det et styrende princip at information er klar, afgrænset og let tilgængelig, og ikke mindst kommunikeres så det forstås. Vi sikrer at kommunikation altid er 2-vejs og tager hensyn til forskellighed. 

Vi har udviklet en mobil platform, hvor alle medarbejdere via deres mobiltelefon, er sikret svar på ethvert arbejdsmiljømæssigt spørgsmål. Vi kalder løsningen KMA WEB.

Tryghed og tillid

Hos Forstas er det vigtigt at alle ved hvad der forventes – og hvor man let kan finde nødvendige informationer samt hjælp og støtte, når man er i tvivl. 

Vished og nærvær avler tryghed og tillid – vejen til et godt samarbejde. 

Proaktiv tilgang 

Der er fokus på det fysiske, ergonomiske, biologiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder håndtering af hændelser, ulykker, stress, konflikter, mobning, krænkende adfærd, trudsler og vold. Hændelser skal håndteres rigtigt og hurtigst muligt, for ikke at give varig fysisk eller psykiske mén.

Forebyggelse

Forstas går ind for forebyggelse frem for helbredelse – og vi har derfor et effektivt beredskab.

Vi mener at hvis medarbejderne ved hvordan de skal forholde sig, er de bedre i stand til at begrænse eller måske endda forhindre ulykker eller andre skader.

Ledet af principper

Vi er ledet af styrende principper, som danner grundlag for hvordan vi løser opgaver. 

I Forstas politik har vi fastlagt retningslinjer, som fremmer den ønskede kultur.

Fokuseret opgaveløsning

Forstas ISO system, danner rammen for ledelse og opgaveløsning.

Herudover danner systemet grundlag for vedvarende forbedring og udvikling – gennem ejerskab, lederskab, engagement og inddragelse.

Der er udarbejdet et samlet planlægnings- og styringsværktøj ’FOKUSERET OPGAVELØSNING’ som er et værktøj der holder der fokus på alt fra: 

  • Granskning & planlægning
  • Implementering & udførelse
  • Præstationsevaluering (overvågning, tilsyn, kontrol m.v.)
  • Løbende forbedring & udvikling

Værktøjet definerer ’hvem, gør hvad, hvorfor, hvornår og hvordan’ – og indeholder links til relevant krav, normer, standarder, vejledninger, tjeklister og andre hjælpeværktøjer, som er nødvendige for at løse opgaven.