Regnvandsbassiner

Klimaforandringerne medfører stadigt hyppigere og kraftigere regnskyl, og betydningen af regnvandsbassiner til opsamlingen af vandmængderne stiger tilsvarende. Forstas har stor erfaring med drift, pleje og vedligehold af både bassiner og de grønne områder omkring dem.

Vi arbejder tæt sammen med forsyningsselskaber og kommuner i hele Danmark, og vi er en del af ENVI-drift. Det betyder, at vi har adgang til både oplysninger og dokumentation på anlæggene. Det eneste, vi skal bruge fra dig er et sagsnummer.

Vores specialister har de nødvendige uddannelser, certificeringer og vaccinationer til at håndtere alle opgaver omkring bassinerne korrekt, og vi har indgående kendskab til både Kloakbekendtgørelsen, Jordflytningsbekendtgørelsen og Naturbeskyttelsesloven.

Det betyder, at du trygt kan overlade drift og pleje af dine regnvandsbassiner til Forstas.

Forstas’ specialister kan hjælpe med at screene og klarlægge den nuværende tilstand af dine regnvandsbassiner og med at lægge langsigtede budgetter for genopretning og vedligehold. Vi hjælper med at definere og håndtere bassinerne i.h.t. Naturbeskyttelseslovens §3. Genopretning kan bestå i rydning af bevoksning, opsætning af hegn og oprensning af sediment.

Vi afvander sediment ved traditionel afvanding eller ved tilsætning af polymer og brug af GeoTubes. Vi analyserer sediment, anmelder det i.h.t. Jordflytningsbekendtgørelsen og slutdisponerer det, så mest muligt bliver genanvendt. Transporten sker i specialindrettede containere.

Vores autoriserede kloakmestre udfører bygværker, rør, brønde og ind- og udløbssikring, og vi bruger de nyeste løsninger i plastmaterialer (PE). Derefter sørger vores hegnfolk for at lukke området af. Vores landmåler GPS-indmåler anlægget og tegner det ind på GIS-kort.

Forstas foretager bl.a.:

 • anlæg af bygværker inkl. rør, brønde, ind- og udløbssikring samt vandbremse i.h.t. udledningstilladelse
 • Drift og pleje, herunder:
  • græsklipning af regnvandsbassiner
  • oprensning af bundrender
  • rensning af ind- og udløb
  • fritklipning af hegn
  • oprensning for dunhammer, siv mm.
  • etablering og reparation af hegn
  • knusning af uønsket beplantning
  • ukrudtsbekæmpelse
  • bekæmpelse af invasive arter (Bjørneklo, japansk pileurt mv.)
  • vedligehold af skumbræt, vandbremser, sandfang og olieudskillere

Det kan være både besværligt, tidskrævende og dyrt at skove træer og anden beplantning, når den er ryddet. Udover rydningen er Forstas specialister i knusning af beplantningen, hvor vi i stedet findeler den til et tyndt lag, som kan bruges til at forskønne dine udendørsarealer og f.eks. lægge spor i bynære parker. Vi har specialmaskiner, der kan køre på skråninger med en hældningsgrad helt op til 45. Det er både nemt og godt for arbejdsmiljøet i stedet for at sende folk ud på farlige opgaver med buskkryddere og lignende. Knusning er også velegnet ved fritlægning af hegnslinjer.

Forstas foretager bl.a.:

• rydning og knusning af træer og anden beplantning
• knusning på skråninger
• fritlægning af hegnlinjer
• fordeling af knust materiale på spor og stier.

Vi lægger plejeplaner og sørger for klipning, vertikalskæring, gødskning, ukrudtsbekæmpelse og eftersåning af plæner og græsarealer. Vi rådgiver dig også omkring muligheder og begrænsninger, så vi er sikre på, at arealerne fremstår præcis, som du ønsker det. Vi varetager typisk græspleje som en del af plejekontrakter, der omfatter andre dele af grøn, udendørs pleje som hække, pur, træer osv. Fortsæt her på siden for at se de øvrige grønne opgaver, vi kan løse for dig.


Forstas foretager bl.a.:

• græsklipning
• vertikalskæring
• gødskning
• ukrudstbekæmpelse.

Vores specialister sørger for at klippe, beskære og formbeskære dine hække og pur, så de fremstår trimmede og velplejede. Vi sørger naturligvis også for så miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse som muligt, og vi gøder og efterplanter, når det er nødvendigt. Det hele sker efter den plejeplan, vi har lagt ud fra dine ønsker og krav til beplantningen og til helhedsindtrykket af dine udendørsarealer. Med Forstas som plejepartner har du ro i maven og overblik over din grønne pleje, for vi holder dig løbende orienteret om din beplantnings og dine arealers tilstand.


Forstas foretager bl.a.:

• hækklipning
• trimning
• beskæring
• formbeskæring
• gødskning
• ukrudtsbekæmpelse

Forstas’ specialister har øje for helheden i dine grønne arealer. Udover løbende pleje af græs, hæk og pur i nøje overensstemmelse med den plejeplan, vi sammen med dig har lagt for dine arealer, sørger vi for også for beskæring af både træer, buske, levende hegn og øvrig beplantning. Vores profesionelle medarbejdere sætter en personlig ære i arealernes helhedsindtryk, og derfor har de både ekspertisen og udstyret lige ved hånden til at varetage de fleste opgaver – også dem, de selv spotter, når nu de alligevel er hos dig.


Forstas foretager beskæring af:

• træer
• buske
• levende hegn
• øvrig beplantning

Vi har de specialister og det professionelle udstyr, der skal til for at pleje alle former for beplantning på dine grønne arealer. Vores vogne er udstyret, så den medarbejder, der plejer dine arealer, kan klare stort set alle opgaver, planlagte såvel som uforudsete, på stedet. Hvadenten det gælder ny- eller efterbeplantning, gødskning, klipning, beskæring eller ukrudstbekæmpelse. Når vi ser behovet for at gøre noget, så handler vi, simpelthen fordi vi ikke kan lade være. Med vores plejeplaner er du dog sikret, at der sjældent opstår behov for uforudset pleje.


Forstas foretager bl.a.:

• nyplantning
• efterbeplantning
• gødskning
• klipning
• beskæring
• ukrudtsbekæmpelse.

Forstas’ skov- og naturteknikere er specialister i træpleje. Det gælder eksempelvis kronereduktion, beskæring, topkapning, fældning og nyplantning. Vi foretager også sundhedsvurderinger af såkaldte risikotræer, og dermed holder vi dig løbende opdateret på dine træers tilstand. Hvis du har en udfordring med avancerede fældninger, f.eks. i forbindelse med bygninger, elledninger, veje eller jernbaner, har Forstas specialisterne til opgaven. Vores certificerede topkappere elsker avancerede udfordringer, og de er eminente til at løse dem.


Forstas foretager bl.a.:

• kronereduktion
• beskæring
• topkapning
• fældning

Har du skovarealer, som kræver løbende pleje og vedligehold, så har Forstas de uddannede skov- og naturteknikere til opgaven. Udover rådgivning omkring den optimale pleje af skov og træer, sørger vi for både fældning og udtynding samt skovning eller knusning med specialmaskiner på både flade arealer og skråninger helt op til 45 grader. Vi har stor fokus på både sikkerhed, arbejdsmiljø og miljøhensyn og sørger for at passe godt på både medarbejdere og dine arealer. Det kan vores specialister gøre takket være det nyeste udstyr til enhver opgave.


Forstas foretager bl.a.:

• nyplantning af skov
• efterbeplantning
• udtynding
• fældning
• skovning
• knusning

Forstas-Forcer:

Ansvarsfulde og beslutningsdygtige medarbejdere med høj faglig ekspertise og engagement, hvilket sikrer dig effektiv og kompetent service

Faglig ekspertise og sparring på både anlæg og pleje er en naturlig del af opgaven. Vi både rådgiver og plejer for at sikre, at arealerne fremstår, som du ønsker det.

Konstant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for både vores egne medarbejder og for andre, der færdes på de arealer, vi plejer og vedligeholder.

Fuld fokus på miljøhensyn herunder flådestyring, der optimerer logistik og minimerer unødig kørsel, brug af miljørigtige brændstoffer og bio-olie samt strenge, interne tomgangsregler, der minimerer brændstofforbrug og CO2-udledning.

Moderne bil- og maskinpark.

Skal vores specialister kontakte dig?

 • Henning Arenfeldt
  Salgschef, regnvandsbassiner
  hea@forstas.dk
  +45 2711 2448
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Morten Møller
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  mm@forstas.dk
  +45 9153 3034
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig