Spor

Vi tror på, at en entreprenør er til for at hjælpe sine kunder. Det er vores tilgang til alle de opgaver, vi løser, og det gælder naturligvis også, når vi hjælper Banedanmark og andre selskaber med at holde jernbanedriften i Danmark i gang. Sikkert, effektivt og pålideligt.

Hos Forstas sætter vi en ære i at overholde tid, regler, forpligtelser og kontrakter – også når det gælder egenkontrol. Og vi gør mere end det.

Udover tilsyn, løbende vedligehold og arbejde på både spor og perroner i hele Danmark rykker vi også hurtigt ud, når der opstår akutte behov for reparationer og andet, eksempelvis ved dæmningsskred, og vi kører ikke, før togene kører igen.

I alle de opgaver, vi løser, har vi fuld fokus på KMA (Kvalitet ,Miljø og Arbejdsmiljø). Forstas’ specialister inden for både sporbygning, svejsning og andre baneopgaver er alle uddannede i Banedanmark eller på ligestillede, godkendte kurser i udlandet, og vi deltager løbende i dialogmøder og workshops inden for de forskellige fag og stabsfunktioner for at sikre, at vores viden og kompetencer altid er opdaterede.

Også den maskinpark og det øvrige materiel, vores specialister har til rådighed, er fuldt opdateret, og vi har adgang til de relevante tekniske databaser i Banedanmark herunder sporspærringsdatabaser m.v. for at sikre smidig og sikker løsning af alle opgaver. Alt arbejde foregår efter gældende banenormer.

Når spor og sporskifter skal opbygges eller renoveres, og dæmninger skal sikres, er det afgørende, at grundlaget er i orden. Forstas’ faguddannede specialister udfører alle slags jord- og ballastarbejder fra udtagning af jordprøver til dokumentation og råder over den nyeste maskinpark til udgravning, transport, komprimering, afretning og ballastfordeling. Vores professionelle beredskab gør, at vi kan rykke ud til akutte opgaver som dæmningsskred med øjebliks varsel, og vi ser det som vores opgave at få togene til at køre igen hurtigst muligt.

 

Forstas udfører bl.a.:

 • blødbundsarbejder
 • jordprøver
 • afgravning og afsætning
 • udgravning og transport
 • grundvandssænkning
 • komprimering og afretning
 • punktkomprimering i dyregrave
 • dokumentation i form af komprimeringsdate mv.

Banedriften er afgørende for den samlede danske infrastruktur, og Forstas’ faguddannede specialister ser det som deres opgave at hjælpe med at sikre den. Vores sporbyggere er uddannede i Banedanmark eller på ligestillede, godkendte kurser i udlandet. Vi udfører både mindre, manuelle sporbygninger, herunder både nyanlæg og vedligehold, og større maskinelle opgaver i samarbejder med entreprenører, hvor vores Forstas er projektstyrende. Vores interne netværk af kompetente og erfarne specialister rådgiver bygherren og råder over den nyeste maskinpark til udførelsen af selve opgaven.

 

Forstas udfører bl.a.:

 • ballastarbejde
 • udveksling af skinner
 • udveksling af sveller (både træ og beton)
 • udveksling af sporskifter og drev samt sporskiftevarmere
 • krabbemåling

Forstas’ faguddannede specialister bygger, ilægger, udveksler og optimerer sporskifter og sørger også for sporjustering, sammensvejsning og indregulering. Som erfaren og kompetent samarbejdspartner for Banedanmark er vi altid opdaterede på gældende banenormer, og sker det, at vi får et projekt, der afviger fra normen, så påpeger vi det. Vi arbejder både med træ- og betonsporskifter og kan også levere komponenter til sporskifter.

 

Forstas udfører bl.a.:

 • ballastarbejde
 • udveksling af sveller (både træ og beton)
 • bygning af sporskifter
 • ilægning af sporskifter
 • udveksling af sporskifter
 • sporjustering
 • sammensvejsning
 • indregulering
 • levering af komponenter.

Forstas råder over det nødvendige materiel og de rette faguddannede specialister til at foretage alle former for sporjusteringer med både Cobra og Enerco-aggregat til skinnekørende gravemaskine. Udover sporjustering udfører vi også justering af sporskifter, linjejustering og udbedring af klasse 4-fejl. Vores landmåler foretager relativ og absolut indmåling før og efter justeringen.

 

Forstas udfører bl.a.:

 • justering af spor
 • justering af sporskifter
 • linjejustering
 • udbedring af klasse 4-fejl
 • relativ og absolut indmåling

Forstas har sin egen svejseorganisation med certificerede svejsere, der alle er uddannede i Banedanmark eller på ligestillede, godkendte kurser i udlandet. Derfor har vi flere selvkørende svejsehold til både både planlagte og akutte opgaver og udfører også svejseteknisk tilsyn for både Banedanmark og Nordjyske Jernbaner.

 

Som kunde har du direkte kontakt til driftslederen for svejs og dermed til kompetent faglig rådgivning. Forstas må desuden lave vedligeholdelsesplaner for sporskifter på niveau med Banedanmarks egne svejseansvarlige. Vores faguddannede specialister råder over den nyeste maskinpark til alt fra termitsvejsninger, elektrodesvejsninger og pålægssvejsningerklipning til klipning, slibning og koldretning, og vi svejser alle typer af skinner, eksempelvis både almindelige og kranskinner. Alt svejsearbejde på jernbanekonstruktioner foregår efter kvalitetsstyringssystem og vi er certificeret efter EN3834-2.

 

Forstas udfører bl.a.:

 • termitsvejsning
 • elektrodesvejsning med beklædte elektroder
 • vedligeholdelsessvejsning af sporskifter og skinner inkl. slibning
 • isolerklæbestød
 • svejsetilsyn
 • vedligeholdelsesplaner for sporskifter
 • koldretning af sportunger
 • spændingsudligning
 • justering af diverse mål i sporskifter.

Forstas råder over både specialister og specialudstyr til udveksling af større jerndele, f.eks. i sporskifter, og varetager også udveksling af både træ- og betonsveller.

Det danske jernbanenet kræver såvel tilsyn og løbende vedligehold som udveksling og udskiftning af nedslidte elementer. Forstas er specialister i sporteknik og vi foretager alle normopgaver i forbindelse med drift og vedligehold af banen. Hos Banedanmark er vi kendt som “dem på gården”, og det siger meget om vores jordnære tilgang til opgaverne. Vi sætter en ære i at overholde tid, regler, forpligtelser og kontrakter. Vi har desuden helt styr på KMA (Kvalitet, Miljø, Arbejdsmiljø) og adgang til de relevante tekniske databaser i Banedanmark, herunder sporspærringsdatabaser m.v.

Forstas foretager bl.a.:

 • efterspænding af spor og sporskifter
 • indregulering af sporskiftefejl
 • tilsynsopgaver
 • pletvis udskiftning af sveller
 • linjesyn
 • sporskifteeftersyn
 • udskiftning af komponenter
 • alle sporteknikopgaver i.f.m. drift og vedligehold.

Der er jævnligt opmærksomhed omkring overkørslerne langt det danske banenet, ikke mindst sikkerheden. Den har Forstas fuld fokus på, når vi opgraderer overkørsler. Vi forbedrer dem for øget trafik og sørger for udvidelser og afvanding af tilstødende vejanlæg. Vi opgraderer overkørslerne i sporet med nye sporkomponenter og belægninger, f.eks Strails og Stelfundo, og vi opgraderer skiltning og signalanlæg. Kort sagt: Vi varetager den fuldt færdige løsning omkring anlæg, opgradering og vedligehold af overkørsler.

 

Forstas varetager bl.a.:

 • nedlæggelse af overkørsler
 • afgravning af ramper og jordflytning
 • gennemgravning af baneprofiler og og grøfter
 • klarlægning og reetablering af kabelføring
 • rydning og rengøring af spor og ballast
 • skiltning og indhegning
 • etablering erstatningsveje
 • udgravning af vejkasser
 • indbygning af nye vejkasser, afretning og komprimering
 • udlægning af rabatter og såning af græs
 • skiltning og vejmarkering.

Det kan være både besværligt, tidskrævende og dyrt at skove træer og anden beplantning, når den er ryddet. Udover rydningen er Forstas specialister i knusning af beplantningen, hvor vi i stedet findeler den til et tyndt lag, som kan bruges til at forskønne dine udendørsarealer og f.eks. lægge spor i bynære parker. Vi har specialmaskiner, der kan køre på skråninger med en hældningsgrad helt op til 45. Det er både nemt og godt for arbejdsmiljøet i stedet for at sende folk ud på farlige opgaver med buskkryddere og lignende. Knusning er også velegnet ved fritlægning af hegnslinjer.

Forstas foretager bl.a.:

 • rydning og knusning af træer og anden beplantning
 • knusning på skråninger
 • fritlægning af hegnlinjer
 • fordeling af knust materiale på spor og stier.

Forstas-Forcer:

Ansvarsfulde og beslutningsdygtige medarbejdere med høj faglig ekspertise og engagement, hvilket sikrer dig effektiv og kompetent service

Faglig ekspertise og sparring på både anlæg og pleje er en naturlig del af opgaven. Vi både rådgiver og plejer for at sikre, at arealerne fremstår, som du ønsker det.

Konstant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for både vores egne medarbejder og for andre, der færdes på de arealer, vi plejer og vedligeholder.

Fuld fokus på miljøhensyn herunder flådestyring, der optimerer logistik og minimerer unødig kørsel, brug af miljørigtige brændstoffer og bio-olie samt strenge, interne tomgangsregler, der minimerer brændstofforbrug og CO2-udledning.

Moderne bil- og maskinpark.

Skal vores specialister kontakte dig?

 • Poul Pedersen
  Svejse koordinator, Bane
  pap@forstas.dk
  +45 2673 4029
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Rune A. Nielsen
  Driftsleder,
  Svejs
  ran@forstas.dk
  +45 6131 1897
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Jens Lynge
  Entrepriseleder, Bane
  jql@forstas.dk
  +45 2673 4267
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig