Den professionelle leverandør

Hos Forstas er vi stolte over at hjælpe Banedanmark og operatører på det danske jernbanenet med at holde togtrafikken godt og sikkert kørende. Vi ser det som vores opgave at bidrage hurtigt, effektivt og kompetent til jernbanesikkerheden overalt i Danmark, og til at togene kan køre til tiden. Det gælder også, når der opstår pludselige problemer med dæmningsskred, sporskifter eller andet.

Vi tror på, at en entreprenør er til for at hjælpe sine kunder. Det er vores tilgang til alle de opgaver, vi løser, og det gælder naturligvis også, når vi hjælper Banedanmark og andre selskaber med at holde jernbanedriften i Danmark i gang. Sikkert, effektivt og pålideligt.

I alle de opgaver, vi løser, har vi fuld fokus på KMA (Kvalitet ,Miljø og Arbejdsmiljø). Forstas’ specialister inden for både sporbygning, svejsning og andre baneopgaver er alle uddannede i Banedanmark eller på ligestillede, godkendte kurser i udlandet, og vi deltager løbende i dialogmøder og workshops inden for de forskellige fag og stabsfunktioner for at sikre, at vores viden og kompetencer altid er opdaterede.

Forstas er eksperter i styring og ledelse af komplicerede baneprojekter, og vi sørger altid for en fast tilknyttet projektsupporter til det enkelte projekt. Vi leverer tidsplaner i Microsoft Project af hensyn til bygherren og styrer hvert enkelt projekt med hjælp fra de nyeste it-systemer.

Forstas’ unikke KMA-system (Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø) sikrer og forankrer forretningsgangene og håndterer afvigelser gennem hele projektforløbet og danner grundlag for vores certificeringer:

 • Arbejdsmiljøcertificering, ISO 18001, verificeres af Det Norske Veritas (DNV)
 • Kvalitetssikret efter ISO 9001
 • Miljøcertificering efter ISO 14001

Vi har et indgående kendskab til de gældende banenormer, og vores entrepriseledere har arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer. Forstas har desuden defineret særligt farligt arbejde gennem faste procedurer og har styr på instruktioner og risici i forbindelse med arbejdets udførelse.

Forstas har medarbejdere med CSM-godkendelse, hvilket betyder at vi kan køre hele CSM-processen.

Forstas har styr på banesikkerheden og er på BaneDanmarks liste over leverandører, der er godkendt til levering af jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. Vi har en godkendt sikkerhedskontrakt med Banedanmark, og vores entrepriseledere har minimum SR2-uddannelse.

 

Vi udarbejder specifikke jernbanesikkerhedsplaner til den konkrete opgave og håndterer sporspærringer og kørestrømsafbrydelser via direkte adgang til bestilling i Banedanmarks databaser. Forstas håndterer kort sagt alle sikkerhedsmæssige aspekter af enhver opgave, herunder tilladelser og eventuelle dispensationer, i henhold til gældende banenormer.

Forstas har omfattende erfaring med grøn pleje og vedligehold langs den danske infrastruktur, og det er ikke uden grund, at vi i øjeblikket varetager de to største vedligeholdelseskontrakter på Sjælland for hhv. Vejdirektoratet og Banedanmark.

Vi vedligeholder profilerne langs det danske jernbanenet og foretager både skinnekørende og grøftekørende knusning og rydning af bevoksning. Vores grøftekørende knusere kører uden for sikkerhedsafstanden og forstyrrer ikke trafikken.

Vores erfarne topkappere sørger for vanskelige beskæringer langs banen, og vi varetager slåning af teknikprofiler ved overkørsler, teknikskabe o.lign.

Forstas råder over en stor maskinpark af skinnekørende materiel, som vi udlejer med fører. Det gælder eksempelvis:

 • Troljer; 10-30 tons
 • 2-vejs gravemaskiner 7,5-25tons
 • KS-vogne, UIKKS-vogne m.m.
 • Sugekasser til skinnekørende materiel
 • Ballastfordelere til skinnekørende materiel
 • Svelleblade til skinnekørende materiel
 • Efterløbere til 2-vejs maskiner
 • Lifte

Enerco-stoppeaggregat.

Hos Forstas ved vi af erfaring, at et stående beredskab og hurtig udrykning er afgørende for jernbanedriften, når der opstår pludselige og uforudsete problemer. Vores erfarne og entreprenante specialister er vant til at både reagere og arbejde hurtigt. Det gælder f.eks. ved:

 • etablering af sugespidsanlæg overalt langs banen også på skråninger
 • In-situ støbning af perrontunneller, vandløbsbroer, frontmure etc.
 • etablering af kørepladeveje på selv de vanskeligste steder og med kort varsel

Vi har et landsdækkende og fintmasket netværk af vognmænd, grusgrave og materialeleverandører, der gør, at vi altid kan reagere hurtigt og aldrig står stille. Hverken nat eller dag.

Vores akut-team kan mønstre alle kompetencer og sikre fuld kraft på pladsen inden for 4 timer, og typisk er togdriften genoptaget indenfor 24 timer. Én ting er sikkert: Vi kører ikke igen, før togene gør det.

Forstas-Forcer:

Ansvarsfulde og beslutningsdygtige medarbejdere med høj faglig ekspertise og engagement, hvilket sikrer dig effektiv og kompetent service

Faglig ekspertise og sparring på både anlæg og pleje er en naturlig del af opgaven. Vi både rådgiver og plejer for at sikre, at arealerne fremstår, som du ønsker det.

Konstant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for både vores egne medarbejder og for andre, der færdes på de arealer, vi plejer og vedligeholder.

Fuld fokus på miljøhensyn herunder flådestyring, der optimerer logistik og minimerer unødig kørsel, brug af miljørigtige brændstoffer og bio-olie samt strenge, interne tomgangsregler, der minimerer brændstofforbrug og CO2-udledning.

Moderne bil- og maskinpark.

Skal vores specialister kontakte dig?

 • Jacob Langøe
  Entrepriseleder, Bane
  jlp@forstas.dk
  +45 4024 3322
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Jens Lynge
  Entrepriseleder, Bane
  jql@forstas.dk
  +45 2673 4267
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig