Afvanding

Det er afgørende for jernbanesikkerheden, at vandet kan ledes væk fra områderne langs banelegemet og fra stationer og perroner. Forstas udfører alle opgaver omkring afvanding efter gældende banenormer.

Vi sikrer, at grøfter, dræn og stenkister er vedligeholdte og i god stand, så vandet bliver ledt væk og derhen, hvor det er meningen. Vores erfarne specialister kan også etablere alle former for nye dræn selv under de mest vanskelige forhold. Ved vedligeholdelsesopgaver arbejder vi både med opgravning og No-Dig-løsninger.

Når der opstår akut behov for hurtig udrykning, står Forsats klar med de nødvendige specialister, herunder vores egen afdeling med PE-svejsning. Opgaveløsningen begynder i det øjeblik, vi tager telefonen, og vi kører ikke igen, før arbejdet er gjort færdigt.

Dokumentation af arbejdet er en selvfølge, og vi leverer dokumentationen i det format, der passer til dine systemer, hvadenten det er DANDAS, xml, eller noget andet.

Grøfterne langs banelegement skal plejes og vedligeholdes, og bevoksningen holdes nede for at sikre den nødvendige afvanding. Med mere end 35 års erfaring, specialbyggede gravemaskiner og andet materiel er Forstas’ specialister godt udrustet til opgaven. Vi kan køre nede i grøfterne og endda knuse beplantning i forbindelse med rydningen uden at forstyrre trafikken, og vi har grøfteskovle til alle typer af anlæg.

 

Forstas udfører bl.a.:

 • rydning af vegetation i grøfter uden at forstyrre trafikken
 • knusning af vegetation med påmonteret frontknuser
 • knusning af vegetation med faststandsknusere
 • manuel søgning og fritlægning af kabler
 • nedtagning og opsætning af hegn
 • GPS-indmålinger
 • spuling af dræn og underføringer
 • etablering af flisesenge i natursten, fliser og PE
 • rens og reparation af frontmure, brønde, bygværker m.m.

Velfungerende dræn leder vandet væk fra områderne omkring banelegemet og perroner og er dermed afgørende for sikkerheden. Forstas’ erfarne specialister etablerer dræn og brønde og foretager spulinger af dræn og underføringer. Vi kan foretage styrede underboringer med og uden jordfortrængning og kan også sørge for grundvandssænkning med pumpebrønde eller sugespidsanlæg. Vi har egen afdeling med PE-svejsning, hvilket gør os meget fleksible og altid i stand til at rykke hurtigt ud, når situationen kræver det.

 

Forstas foretager bl.a.:

 • etablering af alle dræntyper; fuldslidsede, topslidsede, lukkede rør og dykkede okkerdræn
 • etablering af alle typer brønde som præfab eller in-situ i beton eller plast
 • grundvandssænkning med pumpebrønde eller sugespidsanlæg
 • sikring med københavnerspuns, gravekasser mv.
 • spuling af dræn og underføringer
 • etablering af flisesenge i natursten, fliser og PE
 • rens og reparation af frontmure, brønde, bygværker m.m.
 • styrede underboring med og uden jordfortrængning
 • GPS-indmålinger, TV-inspektioner og dokumentation i DANDAS

Det er vigtigt, at stenkister er vedligeholdte og i god stand. Forstas kan både spule, renovere og forlænge eksisterende stenkister i alle dimensioner med præfabrikerede betonelementer, rør og strømpeforinger. Vores specialister kan kan desuden foretage tilstandsvurderinger af stenkister med dokumentation i xml-format eller i DANDAS, som er bredt en anvendt datamodel og et udvekslingsformat til registrering af afløbssystemer.

 

Forstas udfører bl.a.:

 • spuling og tilstandsvurdering af stenkister
 • manuelle reparationer af mørtelfuger
 • tilbagelægning af nedfaldne granitkvadre og overliggere
 • forlængelser af stenkister med firkantede præfabrikerede betonelementer, rør, strømpeforinger m.m.
 • strømpeforing af stenkister
 • foring med indpressede rør
 • etablering af nye frontmure både som præfab og in-situ
 • tilslutninger til vandløb, rør, brønde mv.

Hvis der er problemer med afvanding fra stationer, er opklaringen ofte det sværeste. Forstas har stor erfaring med både opklaring og renovering, når der opstår problemer med stationsafvandingen.

 

Forstas udfører bl.a.:

 • spuling, TV-inspektion og indmålinger på digitaltegninger i DANDAS og .xml
 • sanering ved traditionel opgravning
 • sanering ved No-Dig eks.vis. strømpeforinger, part-linere, hatprofiler og cutter
 • reetablering af underlag og belægninger.

Forstas-Forcer:

Ansvarsfulde og beslutningsdygtige medarbejdere med høj faglig ekspertise og engagement, hvilket sikrer dig effektiv og kompetent service

Faglig ekspertise og sparring på både anlæg og pleje er en naturlig del af opgaven. Vi både rådgiver og plejer for at sikre, at arealerne fremstår, som du ønsker det.

Konstant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for både vores egne medarbejder og for andre, der færdes på de arealer, vi plejer og vedligeholder.

Fuld fokus på miljøhensyn herunder flådestyring, der optimerer logistik og minimerer unødig kørsel, brug af miljørigtige brændstoffer og bio-olie samt strenge, interne tomgangsregler, der minimerer brændstofforbrug og CO2-udledning.

Moderne bil- og maskinpark.

Skal vores specialister kontakte dig?

 • Jacob Langøe
  Entrepriseleder, Bane
  jlp@forstas.dk
  +45 4024 3322
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig