Bane og anlæg

Vi tror på, at en entreprenør er til for at hjælpe sine kunder. Det er vores tilgang til alle de opgaver, vi løser, og det gælder naturligvis også, når vi hjælper Banedanmark og andre selskaber med at holde jernbanedriften i Danmark i gang. Sikkert, effektivt og pålideligt. Hos Forstas sætter vi en ære i at overholde tid, regler, forpligtelser og kontrakter – også når det gælder egenkontrol. Og vi gør mere end det.

Løbende vedligehold og hurtig udrykning 

Udover tilsyn, løbende vedligehold og arbejde på både spor og perroner i hele Danmark rykker vi også hurtigt ud, når der opstår akutte behov for reparationer og andet, eksempelvis ved dæmningsskred, og vi kører ikke, før togene kører igen.

Løbende opdatering af viden og kompetencer

I alle de opgaver, vi løser, har vi fuld fokus på KMA (Kvalitet ,Miljø og Arbejdsmiljø). Forstas’ specialister inden for både sporbygning, svejsning og andre baneopgaver er alle uddannede i Banedanmark eller på ligestillede, godkendte kurser i udlandet, og vi deltager løbende i dialogmøder og workshops inden for de forskellige fag og stabsfunktioner for at sikre, at vores viden og kompetencer altid er opdaterede.

 • Spor

Vi udfører både bygning, svejsning, justering og vedligehold af spor og sporskifter på det danske jernbanenet.

 • Perron

Vores specialister i nyanlæg og renovering af perroner udfører alt fra bærelag til belægning og belysning.

 • Afvanding

Vi sikrer, at grøfter, dræn og stenkister er vedligeholdte, og vores erfarne specialister kan etablere alle former for nye dræn.

 • Den professionelle leverandør

Vi ser det som vores opgave at bidrage hurtigt, effektivt og kompetent til jernbanesikkerheden overalt i Danmark.

Skal vores specialister kontakte dig?

 • Poul Pedersen
  Svejse koordinator, Bane
  pap@forstas.dk
  +45 2673 4029
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Rune A. Nielsen
  Driftsleder,
  Svejs
  ran@forstas.dk
  +45 6131 1897
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Jacob Langøe
  Entrepriseleder, Bane
  jlp@forstas.dk
  +45 4024 3322
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Jens Lynge
  Entrepriseleder, Bane
  jql@forstas.dk
  +45 2673 4267
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig