Vintertjeneste

 

Glatførebekæmpelse, herunder: snerydning og saltning

Sne og is giver altid udfordringer på steder, hvor mennesker og køretøjer skal færdes. Derfor har du brug for et beredskab, der hurtigt og effektivt kan bekæmpe glat føre og gøre det sikkert at færdes på dine arealer om vinteren.

Forstas har både specialisterne, midlerne og udstyret til at sikre, at dine arealer altid er sikre og farbare. Det gælder alt fra snerydning til alternativ glatførebekæmpelse med eksempelvis Multi-Tø, Viaform og Leca Safe, som vi kan udlægge med både rondel og valse, alt efter hvor meget det må sprede sig til udenomsarealerne. Vi holder både veje, cykelstier, p-pladser og andre befæstede arealer fri for is og sne.

Vi bruger DMI’s førende varslingssystemer for at være på forkant med vintervejret, og vores vinter-vagtcentral er døgnbemandet i hele vinterhalvåret. Så uanset, om du vil ringe efter os, hver gang behovet opstår, eller du laver en fast aftale, er du sikker på hurtig og effektiv udrykning, snerydning og glatførebekæmpelse.

 

Herunder har vi opsummeret en række af de forcer, som gør Forstas til den foretrukne offentlige og private samarbejdspartner omkring grøn pleje og anlæg. Vi kalder dem naturligvis Forstas-Forcer:

Når sneen en sjælden gang i mellem vælter ned, skal den hurtigst muligt fjernes fra veje, stier og p-pladser. Det kræver både et effektivt beredskab, kompetente medarbejdere og det nødvendige udstyr. Forstas’ specialister råder over det nødvendige materiel til at håndtere snerydning på alle befæstede arealer. Fra tohjulede traktorer og fortovstraktorer til de store sneplove.

Salt er effektivt til glatførebekæmpelse, og vi kan både udlægge det tørt og flydende. Den flydende saltlage har den fordel, at den virker med det samme. Til gengæld virker tørt salt længere.

Vi tilbyder en række forskellige former for miljøvenlig glatførebekæmpelse. Vi har eksempelvis stor erfaring med udlægning af Leca Safe på både pladser og perroner, og vi bruger også produkterne Multi-Tø og Viaform.

Forstas’ døgnbemandede vinter-vagtcentral bruger DMI’s førende varslingssystemer. Hvis du er en del af vores vagtordning, er du sikker på at være på forkant med vintervejret. Vi rykker ud, så snart sne og is truer trafik- og personsikkerheden på dine arealer, og vi udarbejder vejrrapporter som dokumentation for udkaldet.

Forstas-Forcer:

Ansvarsfulde og beslutningsdygtige medarbejdere med høj faglig ekspertise og engagement, hvilket sikrer dig effektiv og kompetent service

Faglig ekspertise og sparring på både anlæg og pleje er en naturlig del af opgaven. Vi både rådgiver og plejer for at sikre, at arealerne fremstår, som du ønsker det.

Konstant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for både vores egne medarbejder og for andre, der færdes på de arealer, vi plejer og vedligeholder.

Fuld fokus på miljøhensyn herunder flådestyring, der optimerer logistik og minimerer unødig kørsel, brug af miljørigtige brændstoffer og bio-olie samt strenge, interne tomgangsregler, der minimerer brændstofforbrug og CO2-udledning.

Moderne bil- og maskinpark.

Skal vores specialister kontakte dig?
Vintertjeneste Øst

 • Kim Andersen
  Entrepriseleder, Vedligehold
  ka@forstas.dk
  +45 4177 8864
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Jacob Engberg
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  je@forstas.dk
  +45 4177 8875
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Thomas Balling
  Afdelingschef, Drift, Øst
  tb@forstas.dk
  +45 4177 8873
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig

Skal vores specialister kontakte dig?
Vintertjeneste Vest

 • Hans Henrik Tharup
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  hht@forstas.dk
  +45 9152 9956
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Klaus Buhl
  Entrepriseleder, Anlæg og afvanding
  kb@forstas.dk
  +45 2178 9446
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Martin Bertelsen
  Afdelingschef, Drift, Vest
  mb@forstas.dk
  +45 9153 2248
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig