Vejdrift

Velholdte veje, skilte og udenomsarealer er afgørende for at vi alle kan komme direkte, sikkert og behageligt rundt i vores skønne land. Det er præcis, hvad Forstas’ specialister er dedikerede til at sørge for, når de blandt meget andet vedligeholder skilte, rabatter og belægninger på og omkring de danske veje, rastepladser, stier og byrum.

Vi sørger for at slå rabatterne, så græsset ikke generer udsynet og ødelægger asfalten. Vi udskifter og reparerer påkørte trafikskilte og sørger for at fjerne påkørte dyr og tabt gods fra vejbanerne. Vi sikrer, at grøfter, brønde og regnvandsbassiner er rene og funktionsdygtige, så vandet kan komme væk fra vejene og meget, meget mere.

Vores specialister både veluddannede og udstyret med de nyeste og bedste redskaber til at klare enhver opgave inden for vejdrift, hvadenten det gælder nyanlæg, vedligehold eller reparationer. De ved, at den bedste måde at undgå problemer er at sørge for, de aldrig opstår. Deres faglighed og engagement sikrer, at de så vidt muligt spotter potentielle problemer og udbedrer dem, så tidligt som muligt.

Forstas er vant til at påtage sig et stort ansvar, når det gælder sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø, og den ansvarsfølelse er dybt forankret i medarbejdernes tilgang til enhver opgave. De er specialister på hvert deres område, men favner bredt og påtager sig ansvaret, hvor der er behov for det. Det er blot én af de forcer, som vi naturligvis kalder Forstas-forcer: Her er nogle af de andre:

Synlige og velholdte skilte er afgørende for trafiksikkerheden, og for at vi alle kan finde vej fra A til B. Derfor sætter Forstas en stor ære i at varetage skilteopgaver for både Vejdirektoratet og en lang række danske kommuner. Vi udskifter nedslidte eller påkørte skilte og støber også nye skiltestandere ned, når der er behov for det. Vi varetager afvaskning og generelt vedligehold, og der er også vores specialister, der sørger for kantpæle og kilometerplader langs kilometervis af de danske veje. Pæle og plader er vigtige pejlemærker især ved ulykker og udrykning.

 

Forstas foretager bl.a.:

 • udskiftning af nedslidte og påkørte skilte
 • nedstøbning af skiltestandere
 • afvaskning og vedligehold
 • kantpæle og kilometerplader.

Vand på vejen kan være livsfarligt. Forstas sikrer afvanding af vejbanerne ved at vedligeholde og udbedre brønde, rabatter og grøfter. Vores specialister på rabatafhøvling, -fræsning og -tilfyldning reparerer rabatterne, f.eks. når sneploven har kørt dem op. Vi sikrer, at grøfterne langs vejen har den rette profil, så vandet frit kan løbe væk, og vi sørger for både oprensning og reprofilering af regnvandsbrønde og -bassiner, så de ikke stopper til. Vores specialer omfatter også spuling og tv-inspektion af vandledningerne.

 

Forstas foretager bl.a.:

 • rabatafhøvling
 • rabatfræsning
 • rabattilfyldning
 • profilering af grøfter
 • oprensning og reprofilering af regnvandsbrønde og -bassiner
 • spuling og tv-inspektion af vandledninger.

Hos Forstas hylder vi det simple princip, at vi gerne vil have de samme folk hjem, som vi sender afsted på en opgave – og i god behold. Derfor er afspærringer i forbindelse med vedligehold og vejarbejder en livsnødvendig ekspertise for os, når eksempelvis vores gartnere og elektrikere arbejder på og langs de danske veje. Vi bistår også både Vejdirektoratet, politiet og redningspersonel med sikker afskærmning f.eks. ved ulykker, og v er eksperter i både kørende og stationære afspærringer, hastighedsdæmpning og omkørsler.

 

Forstas foretager bl.a.:

 • afspærring i forbindelse med vedligehold
 • afspærring i forbindelse med vejarbejde
 • afspærring i forbindelse med ulykker
 • kørende og stationære afspærringer
 • hastighedsdæmpning
 • omkørsler.

Både turister og danskerne selv sætter pris på rene og velholdte veje og rastepladser. Forstas varetager alt fra rengøring af rastepladsernes toiletter og tømning af skraldespandene til fejning og opsamling af affald på og langs veje og cykelstier. Vores specialister på området har altid det bedste og mest opdaterede udstyr til opgaven, uanset om det gælder feje-/suge-lastbiler, traktorer eller andet. Ofte er det også os, der sørger for opsamling af påkørte dyr og tabt gods på vejene. Vi er desuden specialister i renhold af byudstyr som borde, bænke og cykelstativer.

 

Forstas foretager bl.a.:

 • Rengøring af toiletter
 • Tømning af skraldespande
 • fejning
 • opsamling af affald
 • opsamling af påkørte dyr og tabt gods
 • renhold af byudstyr.

Det er vigtigt for trafiksikkerheden, at rabatterne langs vejene er velplejede. Græs og anden plantevækst kan både genere bilister og andre trafikanters udsyn og rødderne kan desuden ødelægge asfalt og andre belægninger, hvis det får lov til at vokse vildt. Forstas har både de professionelle mennesker og maskiner, der kan sikre, at det ikke sker. Vi slår rabatterne, så vejene kan holdes sikre og i god stand, og det hele foregår med sikkerheden i højsædet takket være vores ekspertise inden for afspærring.

 

Forstas foretager bl.a.:

 • rabatslåning
 • rabatafhøvling
 • rabatfræsning
 • rabattilfyldning.

Pleje af grønne og befæstede arealer er en af Forstas’ absolutte kerneydelser. Vores specialister tæller blandt andre uddannede anlægsgartnere, skov- og naturteknikere og brolæggere. Derfor er vi også den foretrukne leverandør af grøn drift ved eksempelvis rastepladser, rundkørsler og i byrum. Det gælder blandt klipning af græs, hække og pur, beskæring af buske og træer, ukrudtbekæmpelse og alt andet, der skal til, for at arealerne fremstår velplejede og brugbare.

 

Forstas foretager bl.a. grøn drift ved og i:

 • rastepladser
 • rundkørsler
 • byrum.

Den rette og velanlagte belægning kan være afgørende for både sikkerhed og æstetik på udendørsarealer. Vores veluddannede, faglige specialister kan varetage alle former for belægningsopgaver. Det gælder eksempelvis brolægning, støttemure, fortove, asfaltreparationer i både kold og varm asfalt, græsarmering på p-arealer samt anlæg og afretning af grusveje og -stier.  Vi udfører både reparationsopgaver og nyanlæg med faglig stolthed og fokus på helhedsindtrykket af dine arealer.

 

Forstas løser belægningsopgaver såsom:

 • brolægning
 • støttemure
 • fortove
 • asfaltreparationer
 • græsarmering
 • anlæg og afretning af grusveje og -stier.

En naturlig del af Forstas’ ekspertise på anlægsgartnerområdet er både opsætning og vedligehold af alle former for hegn. Det gælder eksempelvis vildthegn, trådflethegn, stålmåttehegn og trådhegn langs veje, rastepladser og andre befæstede arealer. Udover opsætning og løbende vedligehold sørger Forstas’ specialister også for at føre opsyn med hegnene og udføre de nødvendige reparationer, der sikrer, at hegnene til enhver tid fungerer efter hensigten, uanset hvad der skal holdes inde – eller ude.

 

Forstas opsætter og vedligeholder bl.a.:

 • vildthegn
 • trådflethegn
 • stålmåttehegn
 • trådhegn.

Vi lægger plejeplaner og sørger for klipning, vertikalskæring, gødskning, ukrudtsbekæmpelse og eftersåning af plæner og græsarealer. Vi rådgiver dig også omkring muligheder og begrænsninger, så vi er sikre på, at arealerne fremstår præcis, som du ønsker det. Vi varetager typisk græspleje som en del af plejekontrakter, der omfatter andre dele af grøn, udendørs pleje som hække, pur, træer osv. Fortsæt her på siden for at se de øvrige grønne opgaver, vi kan løse for dig.


Forstas foretager bl.a.:

• græsklipning
• vertikalskæring
• gødskning
• ukrudstbekæmpelse.

Forstas’ specialister har øje for helheden i dine grønne arealer. Udover løbende pleje af græs, hæk og pur i nøje overensstemmelse med den plejeplan, vi sammen med dig har lagt for dine arealer, sørger vi for også for beskæring af både træer, buske, levende hegn og øvrig beplantning. Vores profesionelle medarbejdere sætter en personlig ære i arealernes helhedsindtryk, og derfor har de både ekspertisen og udstyret lige ved hånden til at varetage de fleste opgaver – også dem, de selv spotter, når nu de alligevel er hos dig.


Forstas foretager beskæring af:

• træer
• buske
• levende hegn
• øvrig beplantning

Vi har de specialister og det professionelle udstyr, der skal til for at pleje alle former for beplantning på dine grønne arealer. Vores vogne er udstyret, så den medarbejder, der plejer dine arealer, kan klare stort set alle opgaver, planlagte såvel som uforudsete, på stedet. Hvadenten det gælder ny- eller efterbeplantning, gødskning, klipning, beskæring eller ukrudstbekæmpelse. Når vi ser behovet for at gøre noget, så handler vi, simpelthen fordi vi ikke kan lade være. Med vores plejeplaner er du dog sikret, at der sjældent opstår behov for uforudset pleje.


Forstas foretager bl.a.:

• nyplantning
• efterbeplantning
• gødskning
• klipning
• beskæring
• ukrudtsbekæmpelse.

Forstas’ skov- og naturteknikere er specialister i træpleje. Det gælder eksempelvis kronereduktion, beskæring, topkapning, fældning og nyplantning. Vi foretager også sundhedsvurderinger af såkaldte risikotræer, og dermed holder vi dig løbende opdateret på dine træers tilstand. Hvis du har en udfordring med avancerede fældninger, f.eks. i forbindelse med bygninger, elledninger, veje eller jernbaner, har Forstas specialisterne til opgaven. Vores certificerede topkappere elsker avancerede udfordringer, og de er eminente til at løse dem.


Forstas foretager bl.a.:

• kronereduktion
• beskæring
• topkapning
• fældning

Forstas-Forcer:

Ansvarsfulde og beslutningsdygtige medarbejdere med høj faglig ekspertise og engagement, hvilket sikrer dig effektiv og kompetent service

Faglig ekspertise og sparring på både anlæg og pleje er en naturlig del af opgaven. Vi både rådgiver og plejer for at sikre, at arealerne fremstår, som du ønsker det.

Konstant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for både vores egne medarbejder og for andre, der færdes på de arealer, vi plejer og vedligeholder.

Fuld fokus på miljøhensyn herunder flådestyring, der optimerer logistik og minimerer unødig kørsel, brug af miljørigtige brændstoffer og bio-olie samt strenge, interne tomgangsregler, der minimerer brændstofforbrug og CO2-udledning.

Moderne bil- og maskinpark.

Skal vores specialister kontakte dig?

 • John Just Jensen
  Entrepriseleder, vejdrift
  jjj@forstas.dk
  +45 2492 6084
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Linda Hauritz
  Entrepriseleder, skilte. Ass.
  lhz@forstas.dk
  +45 2154 2157
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Theis Christensen
  Entrepriseleder, Vejdrift
  trc@forstas.dk
  + 45 2492 6080
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Thomas Balling
  Afdelingschef, Drift, Øst
  tb@forstas.dk
  +45 4177 8873
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig