Grøn pleje

Med Forstas som grøn partner har du en plan! En plejeplan, som vores specialister lægger sammen med dig for at sikre, at dine grønne arealer altid fremstår præcis, som du ønsker! Vi rådgiver om og plejer både græs, hæk, pur, buske, træer, skov og befæstede arealer.

Vores alsidige og professionelle anlægsgartnere, skov- og naturteknikere, green keepers, brolæggere og andre specialister har både erfaringen, kompetencerne og udstyret til at løse såvel almindelige som specielle og pludseligt opståede plejeopgaver.

De arbejder med en stor grad af frihed, og det kommer dig til gode. Ofte spotter de uforudsete småopgaver som knækkede grene, løse fliser eller andet, når de alligevel er hos dig. Og selvom deres opgave måske blot var at klippe hækken eller beskære buskene, så kører de ikke hjem, før helhedsindtrykket er i orden.

Udover at slippe for bekymringer og besvær med selv at pleje dine arealer og beplantninger, slipper du også for at bekymre dig om miljø- og arbejdsmiljøhensyn. Forstas arbejder med miljøvenlige midler og maskiner, og vores specialister har de nødvendige uddannelser og certificeringer til at varetage opgaverne trygt og sikkert. Desuden har de altid en opdateret maskinpark til rådighed, som sikrer minimal miljøbelastning.

Det er ikke uden grund, at Forstas eksempelvis varetager de to største vedligeholdelseskontrakter på Sjælland for henholdsvis Banedanmark og Vejdirektoratet og at mange kommuner, boligselskaber og større virksomheder trygt overlader den grønne pleje til os.

Herunder har vi opsummeret en række af de forcer, som gør Forstas til den foretrukne offentlige og private samarbejdspartner omkring grøn pleje og anlæg. Vi kalder dem naturligvis Forstas-Forcer:

Vi lægger plejeplaner og sørger for klipning, vertikalskæring, gødskning, ukrudtsbekæmpelse og eftersåning af plæner og græsarealer. Vi rådgiver dig også omkring muligheder og begrænsninger, så vi er sikre på, at arealerne fremstår præcis, som du ønsker det. Vi varetager typisk græspleje som en del af plejekontrakter, der omfatter andre dele af grøn, udendørs pleje som hække, pur, træer osv. Fortsæt her på siden for at se de øvrige grønne opgaver, vi kan løse for dig.


Forstas foretager bl.a.:

• græsklipning
• vertikalskæring
• gødskning
• ukrudstbekæmpelse.

Nogle planter er mere velkomne end andre. Forstas A/S specialister bekæmper alle typer af ukrudt, og vi gør det så miljø¸venligt som muligt. Metoden afhænger dels af omgivelserne, dels af hvilken slags ukrudt der er tale om. Og så lytter vi selvfølgelig til dig, hvis du har specifikke krav og ønsker til, hvordan vi skal håndtere opgaven. Helt grundlæggende er der tre forskellige muligheder:

 • Manuel ukrudtsbekæmpelse, f.eks. i bede, hvor der skal tages hensyn til andre planter.
 • Termisk ukrudtsbekæmpelse med gasbrænder eller damp.
 • Kemisk ukrudtsbekæmpelse med sprøjtemidler primært mod invasive arter som bjørneklo og japansk pileurt.

Vores specialister sørger for at klippe, beskære og formbeskære dine hække og pur, så de fremstår trimmede og velplejede. Vi sørger naturligvis også for så miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse som muligt, og vi gøder og efterplanter, når det er nødvendigt. Det hele sker efter den plejeplan, vi har lagt ud fra dine ønsker og krav til beplantningen og til helhedsindtrykket af dine udendørsarealer. Med Forstas som plejepartner har du ro i maven og overblik over din grønne pleje, for vi holder dig løbende orienteret om din beplantnings og dine arealers tilstand.


Forstas foretager bl.a.:

• hækklipning
• trimning
• beskæring
• formbeskæring
• gødskning
• ukrudtsbekæmpelse

Forstas’ specialister har øje for helheden i dine grønne arealer. Udover løbende pleje af græs, hæk og pur i nøje overensstemmelse med den plejeplan, vi sammen med dig har lagt for dine arealer, sørger vi for også for beskæring af både træer, buske, levende hegn og øvrig beplantning. Vores profesionelle medarbejdere sætter en personlig ære i arealernes helhedsindtryk, og derfor har de både ekspertisen og udstyret lige ved hånden til at varetage de fleste opgaver – også dem, de selv spotter, når nu de alligevel er hos dig.


Forstas foretager beskæring af:

• træer
• buske
• levende hegn
• øvrig beplantning

Vi har de specialister og det professionelle udstyr, der skal til for at pleje alle former for beplantning på dine grønne arealer. Vores vogne er udstyret, så den medarbejder, der plejer dine arealer, kan klare stort set alle opgaver, planlagte såvel som uforudsete, på stedet. Hvadenten det gælder ny- eller efterbeplantning, gødskning, klipning, beskæring eller ukrudstbekæmpelse. Når vi ser behovet for at gøre noget, så handler vi, simpelthen fordi vi ikke kan lade være. Med vores plejeplaner er du dog sikret, at der sjældent opstår behov for uforudset pleje.


Forstas foretager bl.a.:

• nyplantning
• efterbeplantning
• gødskning
• klipning
• beskæring
• ukrudtsbekæmpelse.

Forstas’ skov- og naturteknikere er specialister i træpleje. Det gælder eksempelvis kronereduktion, beskæring, topkapning, fældning og nyplantning. Vi foretager også sundhedsvurderinger af såkaldte risikotræer, og dermed holder vi dig løbende opdateret på dine træers tilstand. Hvis du har en udfordring med avancerede fældninger, f.eks. i forbindelse med bygninger, elledninger, veje eller jernbaner, har Forstas specialisterne til opgaven. Vores certificerede topkappere elsker avancerede udfordringer, og de er eminente til at løse dem.


Forstas foretager bl.a.:

• kronereduktion
• beskæring
• topkapning
• fældning

Det kan være både besværligt, tidskrævende og dyrt at skove træer og anden beplantning, når den er ryddet. Udover rydningen er Forstas specialister i knusning af beplantningen, hvor vi i stedet findeler den til et tyndt lag, som kan bruges til at forskønne dine udendørsarealer og f.eks. lægge spor i bynære parker. Vi har specialmaskiner, der kan køre på skråninger med en hældningsgrad helt op til 45. Det er både nemt og godt for arbejdsmiljøet i stedet for at sende folk ud på farlige opgaver med buskkryddere og lignende. Knusning er også velegnet ved fritlægning af hegnslinjer.

Forstas foretager bl.a.:

• rydning og knusning af træer og anden beplantning
• knusning på skråninger
• fritlægning af hegnlinjer
• fordeling af knust materiale på spor og stier.

Har du skovarealer, som kræver løbende pleje og vedligehold, så har Forstas de uddannede skov- og naturteknikere til opgaven. Udover rådgivning omkring den optimale pleje af skov og træer, sørger vi for både fældning og udtynding samt skovning eller knusning med specialmaskiner på både flade arealer og skråninger helt op til 45 grader. Vi har stor fokus på både sikkerhed, arbejdsmiljø og miljøhensyn og sørger for at passe godt på både medarbejdere og dine arealer. Det kan vores specialister gøre takket være det nyeste udstyr til enhver opgave.


Forstas foretager bl.a.:

• nyplantning af skov
• efterbeplantning
• udtynding
• fældning
• skovning
• knusning

Forstas-Forcer:

Ansvarsfulde og beslutningsdygtige medarbejdere med høj faglig ekspertise og engagement, hvilket sikrer dig effektiv og kompetent service

Faglig ekspertise og sparring på både anlæg og pleje er en naturlig del af opgaven. Vi både rådgiver og plejer for at sikre, at arealerne fremstår, som du ønsker det.

Konstant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for både vores egne medarbejder og for andre, der færdes på de arealer, vi plejer og vedligeholder.

Fuld fokus på miljøhensyn herunder flådestyring, der optimerer logistik og minimerer unødig kørsel, brug af miljørigtige brændstoffer og bio-olie samt strenge, interne tomgangsregler, der minimerer brændstofforbrug og CO2-udledning.

Moderne bil- og maskinpark.

Skal vores specialister kontakte dig?
Grøn pleje Jylland/Fyn

 • Simon M. Nautrup
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  smn@forstas.dk
  +45 6128 0884
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Hans Henrik Tharup
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  hht@forstas.dk
  +45 9152 9956
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Tina B. H. Johansen
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  tbj@forstas.dk
  +45 6165 2248
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Martin Bertelsen
  Afdelingschef, Drift, Vest
  mb@forstas.dk
  +45 9153 2248
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig

Skal vores specialister kontakte dig?
Grøn pleje Sjælland

 • John Just Jensen
  Entrepriseleder, vejdrift
  jjj@forstas.dk
  +45 2492 6084
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Tasja Nathan
  Administration, Øst
  tn@forstas.dk
  +45 2154 6841
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Linda Hauritz
  Entrepriseleder, skilte. Ass.
  lhz@forstas.dk
  +45 2154 2157
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Kim Andersen
  Entrepriseleder, Vedligehold
  ka@forstas.dk
  +45 4177 8864
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Theis Christensen
  Entrepriseleder, Vejdrift
  trc@forstas.dk
  + 45 2492 6080
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Jacob Engberg
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  je@forstas.dk
  +45 4177 8875
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Thomas Balling
  Afdelingschef, Drift, Øst
  tb@forstas.dk
  +45 4177 8873
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig