Ejendomsservice

Husker du Meyer fra Huset på Christianshavn? Han har ikke levet forgæves. Forstas’ specialister varetager ejendomsservice for en en lang række boligselskaber og andre virksomheder med mindst lige så stor nidkærhed og faglig ekspertise som “den lille mand med kosten”. Og vi gør meget mere end det.

Vi passer, plejer, vedligeholder og beskytter dine bygninger og udenomsarealer med det nyeste udstyr og med så miljøvenlige metoder som overhovedet muligt. Vores kompetente og erfarne viceværter er eksperter i alt fra renhold af dine arealer, til affaldshåndtering og beskyttelse og bekæmpelse af graffiti.

Vi kan også hjælpe med at anlægge og vedligeholde legepladser for både boligforeninger og institutioner. Vi sørger for snerydning og glatførebekæmpelse, når vinteren en sjælden gang i mellem gæster Danmark. Vi anlægger affaldsøer og små genbrugspladser ved boligforeninger og virksomheder, og vi håndterer og sorterer affaldet.

Vores alsidige specialister sætter en ære i, at dine ejendomme og arealer altid er velplejede, sikre og indbydende, og at de fremstår præcis, som du ønsker det. Herunder har vi opsummeret en række af de forcer, som gør Forstas til den foretrukne samarbejdspartner inden for ejendomsservice. Vi kalder dem naturligvis Forstas-Forcer:

Den mest effektive måde at bekæmpe graffiti på er, at fjerne den hurtigst muligt – hver gang. De færreste gider blive ved med at male på facader, vinduer, trappetårne, busskure og andet byudstyr, som bliver renset, hurtigt, effektivt og kontinuerligt. Forstas’ specialister sørger for hurtig og skånsom fjernelse af graffiti og kan også sikre både murværk og glas med anti-graffitibelægninger. Belægningen kan være et såkaldt offerlag, som vi fjerner, når der er blevet malet på det, eller en særlig coating, som kan renses nemt og miljøvenligt uden kemikalier. Uanset overfladen kan vi rådgive og hjælpe, og vi tilbyder gerne abonnementsordning på afvaskning og beskyttelse.

 

Forstas foretager bl.a.:

 • afrensning
 • antigraffiti-belægninger
 • abonnementsordninger på graffitibekæmpelse.

Med de stadigt stigende krav til affaldssortering og -håndtering kan det være rart at overlade ansvaret til nogen, der har erfaringen med det og samtidig sætter en ære i at holde dine områder rene og ordentlige. Forstas’ specialister i affaldshåndtering kan hjælpe med såvel etablering som drift af eksempelvis affaldsøer og små genbrugspladser i boligforeninger og på fællesarealer. Vi kan også sørge for tømning af dine beholdere og containere og sortere affaldet på vores eget anlæg.

 

Forstas foretager bl.a.:

 • Anlæg og drift af affaldsøer og minigenbrugspladser
 • tømning af beholdere og containere
 • affaldssortering
 • affaldshåndtering

Det er med udendørs renhold, som det er med indendørs rengøring. Man lægger kun mærke til det, hvis det ikke bliver gjort ordentligt. Og dog. Vi sætter en ære i at gøre det så ordentligt, at man faktisk bemærker det. Lad Forstas’ specialister sørge for effektiv renhold af både grønne og befæstede arealer omkring dine fabriksbygninger, kontorlokaler og boliger. Vi fejer p-pladsen, fjerner ukrudtet, river bedene og alt det andet, der skal til, for at dine arealer altid er rene, pæne og indbydende.

 

Forstas foretager bl.a.:

 • fejning
 • pleje af bede og beplantning
 • ukrudtsbekæmpelse
 • affaldshåndtering.

Sne og is giver altid udfordringer på steder, hvor mennesker og køretøjer skal færdes. Derfor har du brug for et beredskab, der hurtigt og effektivt kan bekæmpe glat føre og gøre det sikkert at færdes på dine arealer om vinteren. Forstas har både specialisterne, midlerne og udstyret til at sikre, at dine arealer altid er sikre og farbare. Det gælder alt fra snerydning til alternativ glatførebekæmpelse med eksempelvis Multi-Tø og Leca Safe, som vi kan udlægge med både rondel og valse, alt efter hvor meget det må sprede sig til udenomsarealerne. Vi holder både veje, cykelstier, p-pladser og andre befæstede arealer fri for is og sne.

 

Forstas foretager bl.a.:

 • snerydning
 • glatførebekæmpelse
 • de-icing.

Med Forstas som vicevært er du sikker på, at dine bygninger og udenomsarealer altid fremstår præcis, som du ønsker det. Og helt uden at du behøver bekymre dig om det. Vi er de mest kompetente og samvittighedsfulde viceværter, du kan forestille dig. Så send Meyer på pension og lad Forstas’ specialister sørge for eksempelvis rengøring og oprensning af lysskakter, udskiftning af pærer, trappevask og meget andet. Vi kan endda være viceværten, der sidder på ejendomskontoret og fører tilsyn med ejendommen.

 

Forstas foretager bl.a.:

 • rengøring og oprensning af lysskakter
 • udskiftning af pærer
 • trappevask
 • løbende renhold og vedligehold.

Tænk engang, hvis du kunne have en hel stab af professionelle anlægsgartnere, skov- og naturteknikere, green keepers, brolæggere og andre specialister til at varetage driften af dine grønne arealer. Det kan du! Forstas’ specialister har både erfaringen, kompetencerne og udstyret til at håndtere både den løbende pleje løse og pludseligt opståede opgaver. Vi rådgiver dig også omkring løsninger, der passer til omgivelserne, så du f.eks. ikke har sart beplantning ved siden af legepladsen o.lign.

 

Forstas’ specialister er bl.a. uddannede:

 • anlægsgartnere
 • skov- og naturteknikere
 • green keepers
 • brolæggere

Vi lægger plejeplaner og sørger for klipning, vertikalskæring, gødskning, ukrudtsbekæmpelse og eftersåning af plæner og græsarealer. Vi rådgiver dig også omkring muligheder og begrænsninger, så vi er sikre på, at arealerne fremstår præcis, som du ønsker det. Vi varetager typisk græspleje som en del af plejekontrakter, der omfatter andre dele af grøn, udendørs pleje som hække, pur, træer osv. Fortsæt her på siden for at se de øvrige grønne opgaver, vi kan løse for dig.


Forstas foretager bl.a.:

• græsklipning
• vertikalskæring
• gødskning
• ukrudstbekæmpelse.

 

Vores specialister sørger for at klippe, beskære og formbeskære dine hække og pur, så de fremstår trimmede og velplejede. Vi sørger naturligvis også for så miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse som muligt, og vi gøder og efterplanter, når det er nødvendigt. Det hele sker efter den plejeplan, vi har lagt ud fra dine ønsker og krav til beplantningen og til helhedsindtrykket af dine udendørsarealer. Med Forstas som plejepartner har du ro i maven og overblik over din grønne pleje, for vi holder dig løbende orienteret om din beplantnings og dine arealers tilstand.


Forstas foretager bl.a.:

• hækklipning
• trimning
• beskæring
• formbeskæring
• gødskning
• ukrudtsbekæmpelse

Forstas’ specialister har øje for helheden i dine grønne arealer. Udover løbende pleje af græs, hæk og pur i nøje overensstemmelse med den plejeplan, vi sammen med dig har lagt for dine arealer, sørger vi for også for beskæring af både træer, buske, levende hegn og øvrig beplantning. Vores profesionelle medarbejdere sætter en personlig ære i arealernes helhedsindtryk, og derfor har de både ekspertisen og udstyret lige ved hånden til at varetage de fleste opgaver – også dem, de selv spotter, når nu de alligevel er hos dig.


Forstas foretager beskæring af:

• træer
• buske
• levende hegn
• øvrig beplantning

Det er ofte børn, der bruger udendørsarealer allermest, og derfor er det vigtigt, at de har gode og sikre faciliteter at boltre sig på. Forstas anlægger og vedligeholder legepladser i både boligforeninger, institutioner og på offentlige arealer. Vi tager både hensyn til børnenes behov for udfoldelse og til sikkerheden. Fra anlæg til vedligehold og inspektion af legepladsen. Forstas’ specialister gør det til en leg at sikre både udfoldelsesmuligheder, sammenhæng og sikkerhed på legepladsen.

 

Forstas foretager bl.a.:

 • anlæg af legepladser
 • tilsyn med legepladser
 • vedligehold af legepladser.

Forstas-Forcer:

Ansvarsfulde og beslutningsdygtige medarbejdere med høj faglig ekspertise og engagement, hvilket sikrer dig effektiv og kompetent service

Faglig ekspertise og sparring på både anlæg og pleje er en naturlig del af opgaven. Vi både rådgiver og plejer for at sikre, at arealerne fremstår, som du ønsker det.

Konstant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for både vores egne medarbejder og for andre, der færdes på de arealer, vi plejer og vedligeholder.

Fuld fokus på miljøhensyn herunder flådestyring, der optimerer logistik og minimerer unødig kørsel, brug af miljørigtige brændstoffer og bio-olie samt strenge, interne tomgangsregler, der minimerer brændstofforbrug og CO2-udledning.

Moderne bil- og maskinpark.

Skal vores specialister kontakte dig?
Ejendomsservice Øst

 • Kim Andersen
  Entrepriseleder, Vedligehold
  ka@forstas.dk
  +45 4177 8864
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Thomas Balling
  Afdelingschef, Drift, Øst
  tb@forstas.dk
  +45 4177 8873
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig

Skal vores specialister kontakte dig?
Ejendomsservice Vest

 • Simon M. Nautrup
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  smn@forstas.dk
  +45 6128 0884
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Morten Møller
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  mm@forstas.dk
  +45 9153 3034
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Klaus Buhl
  Entrepriseleder, Anlæg og afvanding
  kb@forstas.dk
  +45 2178 9446
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Martin Bertelsen
  Afdelingschef, Drift, Vest
  mb@forstas.dk
  +45 9153 2248
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig