Anlæg

Når du skal anlægge nye arealer, både grå og grønne, er det vigtigt, at du har en erfaren rådgiver og sparringspartner, der forstår at lytte. Forstas har årtiers erfaring i både anlæg og pleje af arealer omkring både bygninger, veje, jernbaner og forsyningsanlæg. Du har som regel en idé om, hvordan du gerne vil have dine arealer til at fremstå. Vi har overblik over helheden og øje for detaljen, og vi forstår at lytte til dine ønsker.

Forstas dækker hele landet, og derfor er vi også stærke på logistik. Når vi sender vores professionelle landmålere, anlægsgartnere, skov- og naturteknikere, kloakmestre, brolæggere og andre specialister ud på en opgave, sørger vi så vidt muligt for, at de er fuldt udrustede til også at håndtere de uforudsete opgaver, der måtte opstå undervejs. Vores landmålere sørger for, at det, vi anlægger, altid bliver afsat rigtigt, så du hele tiden har opdateret kortmateriale og retvisende mængdeangivelser for dine anlæg.

Vi er også stærke på intern kommunikation, og det kommer dig til gode som kunde. Vores specialister og afdelinger er gode til at rådgive og hjælpe hinanden for at sikre dig de optimale løsninger.

Vores specialisters faglige stolthed og erfaring gør, at det, vi anlægger, er skabt til at holde. Det gælder også, når vi rådgiver dig omkring valg af materialer, beplantning osv. Ofte er det os og vores kolleger i Forstas, der også står for den efterfølgende pleje og vedligeholdelse af anlæggene, og det giver dig en ekstra tryghed for, at både anlæg og arbejde er i orden.

Forstas udfører bl.a.:

 • etableringsrådgivning og -planlægning
 • anlæg af befæstede arealer med asfalt, fliser, sten, gummi, støbejern, træ mv.
 • etablering af stier og grusveje
 • etablering af legepladser
 • etablering af støttemure
 • etablering af ny beplantning (træer, hæk, pur mv.)
 • etablering af gårdrum
 • etablering af privathaver.

I naturlig forlængelse af vores omfattende erfaring med etablering og vedligehold af grå og grønne arealer er Forstas også et naturligt valg til omlægning af arealerne, når det skal til. Ganske som ved anlæg og vedligehold får du også her rådgivning og sparring omkring de optimale løsninger. Det sikrer dig både, at arealerne fremstår, som du ønsker, og at de er til at vedligeholde efterfølgende.

 

Forstas udfører bl.a.:

 • omlægning af belægninger
 • reparation af sætninger
 • udskiftning af kantsten
 • omlægning og fornyelse af bede, hække, grønne arealer, private haver, stier mv.
 • udtynding af krat og læbælter
 • flytning af træer

En naturlig del af Forstas’ ekspertise på anlægsgartnerområdet er både opsætning og vedligehold af alle former for hegn. Det gælder eksempelvis vildthegn, trådflethegn, stålmåttehegn og trådhegn langs veje, rastepladser og andre befæstede arealer. Udover opsætning og løbende vedligehold sørger Forstas’ specialister også for at føre opsyn med hegnene og udføre de nødvendige reparationer, der sikrer, at hegnene til enhver tid fungerer efter hensigten, uanset hvad der skal holdes inde – eller ude.

 

Forstas opsætter og vedligeholder bl.a.:

 • vildthegn
 • trådflethegn
 • stålmåttehegn
 • trådhegn.

Vi har de specialister og det professionelle udstyr, der skal til for at pleje alle former for beplantning på dine grønne arealer. Vores vogne er udstyret, så den medarbejder, der plejer dine arealer, kan klare stort set alle opgaver, planlagte såvel som uforudsete, på stedet. Hvadenten det gælder ny- eller efterbeplantning, gødskning, klipning, beskæring eller ukrudstbekæmpelse. Når vi ser behovet for at gøre noget, så handler vi, simpelthen fordi vi ikke kan lade være. Med vores plejeplaner er du dog sikret, at der sjældent opstår behov for uforudset pleje.


Forstas foretager bl.a.:

• nyplantning
• efterbeplantning
• gødskning
• klipning
• beskæring
• ukrudtsbekæmpelse.

Forstas-Forcer:

Ansvarsfulde og beslutningsdygtige medarbejdere med høj faglig ekspertise og engagement, hvilket sikrer dig effektiv og kompetent service

Faglig ekspertise og sparring på både anlæg og pleje er en naturlig del af opgaven. Vi både rådgiver og plejer for at sikre, at arealerne fremstår, som du ønsker det.

Konstant fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for både vores egne medarbejder og for andre, der færdes på de arealer, vi plejer og vedligeholder.

Fuld fokus på miljøhensyn herunder flådestyring, der optimerer logistik og minimerer unødig kørsel, brug af miljørigtige brændstoffer og bio-olie samt strenge, interne tomgangsregler, der minimerer brændstofforbrug og CO2-udledning.

Moderne bil- og maskinpark.

Skal vores specialister kontakte dig?
Anlæg Jylland/Fyn

 • Simon M. Nautrup
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  smn@forstas.dk
  +45 6128 0884
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Hans Henrik Tharup
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  hht@forstas.dk
  +45 9152 9956
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Morten Møller
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  mm@forstas.dk
  +45 9153 3034
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Martin Bertelsen
  Afdelingschef, Drift, Vest
  mb@forstas.dk
  +45 9153 2248
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig

Skal vores specialister kontakte dig?
Anlæg Sjælland

 • Theis Christensen
  Entrepriseleder, Vejdrift
  trc@forstas.dk
  + 45 2492 6080
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Jacob Engberg
  Entrepriseleder, Grøn pleje
  je@forstas.dk
  +45 4177 8875
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig
 • Thomas Balling
  Afdelingschef, Drift, Øst
  tb@forstas.dk
  +45 4177 8873
  Indtast dit telefonnummer eller mail og jeg kontakter dig